Jakou stavbu můžete mít ve svém lese

Jakou stavbu můžete mít ve svém lese

15.5.2024 - Je to jednoduché – vlastně žádnou, která by se používala k bydlení. Pokud to tedy nepovolí příslušný orgán lesní správy a stavební úřad. Máte-li svůj vlastní les, určitě vás někdy láká odstěhovat se tam a mít klid od ruchu běžného života. Ovšem kupujete-li lesní pozemek či pozemek na okraji lesa, dobře prověřte, zda a kde je možné na něm postavit dům či tam jen tak zaparkovat mobilní dům, maringotku nebo obytný přívěs. I když se les stane vaším majetkem, ne vše je možné.

Dle občanského práva může vlastník na svém pozemku, a to i nestavebním „zaparkovat“ přívěs nebo maringotku. Pokud to je na omezenou dobu a opravdu za účelem parkování, je to možné. A i když les je dle lesního zákona výjimečný, přece jen pro vlastníky platí volnější režim než pro návštěvníky lesů. 

Mezi výjimky patří také to, že vlastníci a jejich zaměstnanci mohou v lese jezdit a stát s motorovými vozidly, pokud vykonávají činnosti související s péčí o les. To může platit tedy i pro mobilní zařízení, které bude například při kácení dřeva, výsadbě nebo jiné údržbě lesa sloužit dočasně jako šatna nebo sklad. 

Také lze v lese vybudovat pro účely údržby trvalou stavbu typu kůlna, kde bude třeba krmivo pro lesní zvěř v zimním období apod. To již samozřejmě s příslušným povolením.

Základním stavebním kamenem lesního zákona totiž je, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu – jde o tzv. dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z plnění funkcí lesa pro jiné využití. Pokud tedy vlastník chce postavit jakoukoli stavbu, včetně té zmiňované kůlny, musí zažádat o toto odnětí a s největší pravděpodobností mu bude podobná stavba schválena.

Jiná situace ovšem nastává, pokud by se mobilní dům či maringotka  začaly používat k přespávání, resp. bydlení, či by je chtěl majitel pronajímat turistům. Nebo třeba postavit na lesním pozemku jiné stavby za účelem bydlení či rekreace. Zde jsou předpisy nekompromisní.

Stavební zákon říká, že až na výjimky se v nezastavěném území stavět nesmí. Povolené jsou pouze stavby, které svým charakterem a účelem souvisejí s ochranou a péčí o přírodu a krajinu, jakými jsou například stavby pro lesnictví, vodní hospodářství či těžbu nerostů. Takže pokud by mobilní zařízení nebylo již využíváno jako objekt nutný pro provádění lesních prací a údržby, ale jako stavba pro bydlení, bude se posuzovat jako „výrobek plnící funkci stavby“.  

Ten často vzniká jednoduše, a to tak, že mobilní zařízení ztratí svoji stávající mobilitu. Prostě se „odpojí se kolečka“, výrobek se připoutá k zemi, vybuduje se například terasa, pergola, suchá toaleta, kompost, nebo se dokonce přivede elektřina a jiné inženýrské sítě.  Pak už se ale jedná zcela jednoznačně o stavbu pro bydlení, která podléhá příslušným povolovacím postupům dle stavebního zákona, ale také územním plánům. A je nutné a pro všechny majitele pozemků včetně lesních i závazné podle nich postupovat.

Les může být krásnou součástí vašeho pozemku. Ovšem, než jej koupíte, prověřte si dokonale na stavebním úřadě i lesní správě, k čemu je která část pozemku určena, zda a kde je možno umístit stavbu a jaké parametry může tato stavba mít.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Na_chalupe_u_lesaNa chalupě u lesa? Jaké jsou výhody a nevýhody domu na samotě?Jak_idealne_vybavit_chytu_k_pronajmuJak ideálně vybavit chatu k pronájmu?
Jak_udelat_z_chaty_rodinny_dumJak udělat z chaty rodinný dům
Koupe_lesa_je_dlouhodobou_investiviKoupě lesa je dlouhodobou investicí. Za kolik let se vám vrátí vstupní náklady?Jak_vybrat_chatu_k_trvalemu_bydleniJak vybrat chatu k trvalému bydlení?


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy