Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO SUBJEKT PŘI PŘIJETÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM

EuroNet Media s.r.o., IČ 26878003, se sídlem Olomouc - Slavonín, Samota 197, PSČ 78301, tel.: +420 777 775 899, email: info@realitymorava.cz

se jako správce osobních údajů, které mu budou subjektem osobních údajů poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Právní základ pro zpracování

  • Udělení souhlasu se zpracováním

Účel zpracování

  • Účelem zpracování je předání osobních smluvním partnerům správce za účelem kontaktování zájemce o inzerovanou nemovitost

Příjemci osobních údajů

  • Smluvní partneři správce nabízející nemovitost, o níž má subjekt zájem, na webu správce

Doba zpracování osobních údajů

  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu do jejich předání smluvním partnerům správce (příjemcům)

Práva subjektu

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje správce zpracovává;
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

Práva můžete uplatnit písemně na naší korespondenční adrese, nebo e-mailem.