Je výhodnější při pronájmu bytu hradit energie sám, nebo je raději přepsat na nájemce?

Je výhodnější při pronájmu bytu hradit energie sám, nebo je raději přepsat na nájemce?

17.5.2023 - Jestliže začínáte pronajímat byt a nemáte ještě ustálenou praxi, je třeba se v počátku rozhodnout, zda si budou jednotliví nájemníci hradit energie přímo dodavatelům, a tudíž budou vedeny na jejich jméno, nebo budete hradit tyto platby přímo vy a následně je nájemníkům připočítáte k nájemnému. Jde především o elektřinu a plyn.

Obě varianty jsou poměrně standardní. Každá má své výhody a nevýhody. 

Přepis na nájemníka

Pro majitele je tato varianta pohodlnější, ale vyplatí se spíše při dlouhodobém pronájmu. Pokud se nájemník nerozhodne změnit dodavatele, je to i velmi rychlý proces, který lze u většiny dodavatelů vyřídit on-line nebo společnou návštěvou v kanceláři dodavatele. Podrobnosti o převedení existující smlouvy mají dodavatelé na svých stránkách, včetně dokladů, které jsou k přepisu třeba. Většinou jsou tam ke stažení i příslušné formuláře, takže si lze celou žádost předpřipravit.  

V případě, že se nájemce rozhodne pro jiného dodavatele energií, je třeba oba procesy – tj. odhlášení u stávajících dodavatelů a přihlášení u nových – sladit tak, aby nedošlo k přerušení dodávek. Někteří dodavatelé nabízejí, že odhlášku u stávajícího provedou sami, takže se postarají o plynulý přechod. Komplikovaná situace může nastat, pokud je dosavadní smlouva nastavena na dobu určitou, která ještě neuplynula. Dodavatel pak může vyžadovat poplatek za předčasné ukončení. Pokud na tom bude nájemce trvat, měl by zároveň uhradit sankční poplatek.

I když půjde o prvního nájemce, tak pokud jsou již osazená měřidla, je třeba si zaznamenat v předávacím protokolu jejich stav a vzájemně si tento údaj odsouhlasit. To je samozřejmé i při výměně nájemců v bytě.

Výhody při přepisu energií na nájemníka

Majitel nemovitosti není zodpovědný za platby záloh ani nedoplatky. Při změně cen energií nemusí měnit nájemní smlouvu a po skončení nájmu přepočítávat odběry. Po skončení nájmu lze přepsat energie rovnou na nového nájemníka, pokud je známý. Jestliže ne, musí majitel nemovitosti provést jednu operaci navíc, a sice přepsat energie zpět na sebe a při novém pronájmu na nového nájemníka.

Energie si nechá pronajímatel vedené na své jméno

V tomto případě pronajímatel ručí nájemci za dodávky plynu a energií. Pronajímatel také bude měsíčně mimo nájmu a služeb vybírat zálohy na tyto energie. To vše by mělo být uvedeno v nájemní smlouvě. Jestliže se pronajímatel rozhodne pro tuto variantu, odborníci doporučují provádět pravidelnou kontrolu měřidel a v případě nadměrné spotřeby upozornit nájemníka na riziko vysokých nedoplatků, případně s ním dohodnout novou výši záloh. Také proto lze jen doporučit při nastěhování nového nájemníka raději stanovit vyšší zálohy, aby se riziko nedoplatků minimalizovalo. Po první roce lze zálohy upravit podle skutečné spotřeby.

Rizikem jsou neplatiči

Největším rizikem přepisu energií na nájemníka jsou neplatiči. V případě, že energie hradí pronajímatel, nemůže dojít k odpojení energií, protože pronajímatel to nepřipustí. Nehrozí tedy ani náklady na znovupřipojení. Nevýhodou je, že pronajímatel pak bude muset vymáhat dluhy třeba i soudní cestou, pokud se mu nepodaří se domluvit s nájemcem na úhradě dluhů.

Jestliže má nájemník energie přihlášené na své jméno a přestane platit, může dojít až k přerušení dodávek energií, či dokonce odmontování měřičů. Přitom majitel nemovitosti se o tom nemusí dozvědět, protože smluvní vztah jde mimo něj. Proto se doporučuje do nájemní smlouvy začlenit ustanovení, že odpovědnost za odpojení měřidel a náklady na znovu připojení ponese ten, kdo odpojení zapříčinil. Zařídit opětovné připojení bude zřejmě muset pronajímatel, nájemní smlouva mu však dává dobrou pozici pro vymáhání těchto nákladů po nájemci. To se však nebude týkat nedoplatků, které od něj budou vymáhat příslušní dodavatelé.

Přepis energií na nájemníka lze pouze v případě elektřiny a plynu. Ze zákona není možné, aby měl nájemník na sebe vedeno i vodné, stočné nebo teplo z tepláren. Tyto náklady se přeúčtovávají v rámci dodávky služeb buď SVJ, družstvu nebo majiteli domu, který je pak dále rozpisuje podle stavu měřidel na jednotlivé nájemce.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Kdy je třeba počítat se zvýšením záloh na služby v bytových domechKdy je třeba počítat se zvýšením záloh na služby v bytových domechVyúčtování služeb musí být doručeno do konce měsíceVyúčtování služeb musí být doručeno do konce měsíceJak převzít byt po skončení nájmu od nájemníkaJak převzít byt po skončení nájmu od nájemníka
Kdo hradí škody v pronajatém bytě během pronájmu?Kdo hradí škody v pronajatém bytě během pronájmu?


Jak si prověřit budoucího nájemníka a ochránit svůj majetekJak si prověřit budoucího nájemníka a ochránit svůj majetek
Jak a kdy může pronajímatel zvýšit nájemnéJak a kdy může pronajímatel zvýšit nájemné


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy