Kdy je třeba počítat se zvýšením záloh na služby v bytových domech

Kdy je třeba počítat se zvýšením záloh na služby v bytových domech

21.4.2023 - V jarních měsících většinou družstva a SVJ vyúčtovávají vlastníkům jednotlivých jednotek služby za minulý rok. A vzhledem k tomu, že je za námi z hlediska inflace a s tím souvisejícího zdražování energií poměrně turbulentní rok, lze očekávat, že bude třeba zvýšit zálohy na služby dodávané družstvem nebo SVJ. Jaký bude postup?

Služby, které zajišťuje společenství vlastníků jednotek jednotlivým majitelům bytů, respektive ve všech případech koncovým uživatelům, nebo družstvo svým členům, specifikuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v § 3 odst. 1.

Jsou to především dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka studené vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostorů, úklid společných prostorů, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu těchto nákladů a jejich výši si dle zákona buď musí poskytovatel služeb s příjemcem ujednat, nebo o ní rozhodne družstvo či společenství. Zpravidla rozhoduje o výši záloh vedení, tedy představenstvo družstva či výbor SVJ, a to právě na základě vyúčtování z uplynulého roku, eventuálně s přihlédnutím k předpokládaným cenám běžného roku.

Předpokládané ceny budou letos důležité

Právě v letošním roce se může stát, že se bude přihlížet nejen k loňskému vyúčtování, ale také k letošním cenám, které často poskytovatelé služeb v rámci zdražení vstupů museli navýšit.

Energie

Ale to není vše, výbor SVJ nebo vedení družstva mají navíc právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu tak, aby lépe odpovídala změně ceny, kterou jí oznámil dodavatel dané služby. Změněnou měsíční zálohu by pak měli vlastníci/družstevníci hradit od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy, pokud nebude v oznámení uveden jiný, tedy pozdější, termín.

Pozor na sankce za neplacení záloh

Někteří vlastníci se snaží spíše zálohy snižovat, ať již z jakéhokoli důvodu. To ovšem není vhodné řešení, protože na začátku příštího roku by je mohlo čekat vyúčtování s velkým doplatkem, který nemusí být schopni jednorázově uhradit. Navíc, za neplacení záloh i za nezaplacení vyúčtování hrozí sankce, a to především úrok z prodlení. Především peněžité sankce za prodlení. Pokud vlastník nebo družstevník dlouhodobě zálohy či vyúčtování nehradí, a nepomáhají ani další sankce, jako jsou upomínky či platební výměry, mohl by hrozit i prodej jeho bytové jednotky, resp. v případě družstevníka vyloučení z bytového družstva.

Kdy je možné zálohy snížit

Snížení záloh je vždy dobrá zpráva, která značí, že dům je hospodárný, a že ceny na trhu se nezvyšují. I když toho se zřejmě v letošním roce dočká málokdo, i taková možnost je. Například pokud se vlastníci dohodnout na úspoře energií instalací solárních panelů na střechách či na jiných energeticky úsporných opatřeních. Na některých službách ale ušetřit nelze. Například údržba výtahu, komínů či úklid budovy jsou položkami, které je třeba pravidelně provádět, aby nedošlo k pochybení a případným škodám na domě a jeho vybavení.

Některá družstva a SVJ reagovala na zvýšené ceny energií i dalších služeb již na konci loňského roku a zvýšila zálohy na služby již od nového roku. Ostatní vyčkávají na vyúčtování, které se dostává k vlastníkům většinou v průběhu dubna a května. Na to pak může navázat oznámení o zvýšení záloh pro letošní rok.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Vyúčtování služeb musí být doručeno do konce měsíceVyúčtování služeb musí být doručeno do konce měsíceJak si prověřit budoucího nájemníka a ochránit svůj majetekJak si prověřit budoucího nájemníka a ochránit svůj majetek
Kdo hradí škody v pronajatém bytě během pronájmu?Kdo hradí škody v pronajatém bytě během pronájmu?


Nízkoenergetické nemovitosti se stávají novým trendem bydleníNízkoenergetické nemovitosti se stávají novým trendem bydlení
Jak postupovat, když vlastník nehradí poplatky do fondu opravJak postupovat, když vlastník nehradí poplatky do fondu oprav

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy