Jak a kdy může pronajímatel zvýšit nájemné

Jak a kdy může pronajímatel zvýšit nájemné

16.3.2022 - Nájemné je jedno ze základních – a zásadních – ujednání při uzavírání nájemní smlouvy. Pronajímatel nemůže zvýšit nájemné libovolně. Občanský zákoník specifikuje podmínky, kdy je možné tak učinit a za jakých podmínek.

Nájemní smlouvy na dobu neurčitou
U smluv na dobu neurčitou lze zvýšit nájemné tak, aby se rovnalo výši obvyklého nájemného v okolí v daném období. Pokud tedy je nájemné stanoveno nižší než u srovnatelných bytů v dané lokalitě, může pronajímatel jednou za rok navrhnout zvýšení. Návrh musí mít písemnou podobu a navýšení nesmí překročit 20 procent za poslední tři roky. Pronajímatel musí prokázat, že v dané lokalitě je běžné vyšší nájemné. To musí doložit buď znaleckým posudkem, nebo například minimálně třemi nájemními smlouvami z jiných domů v okolí.

Jestliže nájemce do dvou měsíců neodsouhlasí jeho návrh, může se pronajímatel do dalších tří měsíců domáhat zvýšení u soudu. V soudním řízení pak může být na návrh pronajímatele i překročen 20% limit, a to až do výše obvyklého nájemného.

Pronajímatel může také zvýšit nájemné, pokud... Kompletní článek naleznete v aktuálním vydání realitního magazínu REALITYČECHY, který si můžete nyní BEZPLATNĚ STÁHNOUT.

reality čechy 2022 03

Jindra Svitáková

odebírat zprávy