Jak si prověřit budoucího nájemníka a ochránit svůj majetek

Jak si prověřit budoucího nájemníka a ochránit svůj majetek

17.3.2023 - Při pronájmu domu nebo bytu myslí pronajímatel samozřejmě na to, aby nájemce plnil řádně své povinnosti, pečoval o pronajatý majetek a dodržoval pravidla, určená domovním řádem. To lze samozřejmě vymezit v nájemní smlouvě, ovšem vymahatelnost dodržování některých ustanovení může být složitá.

Proto je dobré nájemce před podpisem nájemní smlouvy také prověřit a zajistit se před případnými problémy.

Jak zjistit bezdlužnost nájemníka?

Pronajímatel si může z různých zdrojů zjistit sám, zda je nájemník zadlužený. To lze ve veřejně dostupných rejstřících nebo seznamech dlužníků, jako jsou centrální evidence exekucí, kterou provozuje Exekutorská komora. Dalšími zdroji jsou Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací.

Ten první eviduje všechny informace o bankovních úvěrech, včetně platební morálky klientů a jejich bonity. V tom druhém lze nalézt i informace o nebankovních půjčkách fyzických a právnických osob.

Dalším známým registrem je SOLUS, který využívají i poskytovatelé telekomunikačních služeb, dodavatelé energií či mobilní operátoři. K získání informací pronajímatel potřebuje osobní údaje budoucího nájemce, proto je dobré, pokud nájemce přímo požádá, aby tyto registry oslovil a pronajímateli předložil výpisy o bezdlužnosti.

Dluh může mít každá osoba také u státu, například na některé z daní, platbách na zdravotním či sociálním pojištění. Proto je dobré získat i potvrzení o bezdlužnosti u těchto státních institucí.

Informace o zaměstnání mají také vypovídací hodnotu

Pronajímatel může zájemce o nájemní byt také požádat, aby mu dal informaci, kde je zaměstnán, zda na dobu určitou či neurčitou, na jaký úvazek, případně v jaké pozici. I podle toho lze usoudit, zda bude nájemník dostatečně solventní. Tato informace pronajímatele v Česku mnohdy nezajímá, ale ve světě je to běžná záležitost, včetně doložení výše příjmů. Proto je možné požádat potenciálního zájemce i o... 

...kompletní článek naleznete v aktuálním vydání realitního magazínu REALITYČECHY, který si můžete nyní stáhnout zdarma. 

reality čechy 2023 03

Jindra Svitáková

odebírat zprávy