Cílem projektu ELENA je podpora energeticky úsporných opatření při renovaci nemovitostí

Cílem projektu ELENA je podpora energeticky úsporných opatření při renovaci nemovitostí

16.12.2021 - Projekt ELENA nabízí od letošního jara podnikatelům i municipalitám prostředky z programu HORIZON 2020, spravovaném Evropskou investiční bankou (EIB). ELENA je projekt, jehož cílem je nabídnout komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů, a to především v oblasti bydlení. Program realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

Cílem programu ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit podnikatelům i obcím realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření formou metody EPC.

Princip metody EPC (z angl. Energy Performance Contracting) je založen na poskytování energetických služeb formou přípravy, realizace, a obvykle i financování energeticky úsporných opatření. Investor nevynakládá ihned po realizaci opatření investiční prostředky, ale ty jsou dodavateli spláceny postupně z uspořených provozních nákladů. Dodavatel navíc ručí za to, že objem úspor bude minimálně ve smluvně sjednaném množství.

ELENA poskytuje podporu ve třech různých oblastech
První je příprava projektů, které zlepšují energetickou účinnost a využití obnovitelné energie v budovách. Mezi způsobilé projekty patří energetická účinnost v obytných a nebytových budovách, obnovitelné zdroje integrované do budovy (například solární panely), veřejné osvětlení, dálkové vytápění (včetně zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a kotlů na biomasu) a inteligentní sítě.

Druhou oblastí podpory je udržitelné bydlení, mezi něž patří projekty v rodinných domech, vícegeneračních budovách i v objektech sociálního bydlení. ELENA pomůže soukromým osobám a sdružením vlastníků domů připravit a realizovat projekty renovace energetické účinnosti a obnovitelné energie pro tyto typy obytných budov.

Třetí oblastí je městská doprava a mobilita. Mezi způsobilé projekty v oblasti dopravy a mobility v městských oblastech patří investice na podporu využívání a integrace inovativních řešení podporujících alternativní paliva v městské mobilitě, jako jsou vozidla a infrastruktura pro doplňování paliva. Dále to jsou investice na podporu rozsáhlého zavádění nové, energeticky účinnější dopravy, která v městských oblastech může mít mnoho podob, jako je sdílená mobilita, městská logistika, inteligentní dopravní systémy, městská infrastruktura apod.

Komu ELENA ušetří čas a peníze
ČMZRB v rámci projektu ELENA zajistí podnikatelům bez rozdílu velikosti vypracování energetického posudku zamýšleného projektu. Podnikatel přitom uhradí pouze 10 % z jeho ceny. Základní podmínkou je, že se musí jednat o projekt, který přinese úsporu na energiích a bude se vztahovat k nemovitosti. "Typicky se může jednat například o rekonstrukci výrobní haly ve smyslu jejího zateplení, výměny oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny a vody, využití odpadního tepla apod.," přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: "V první fázi podnikateli tedy pomůžeme s přípravou projektu, v druhé mu poskytneme bezúročné financování z našich stávajících programů, jakými jsou Úspory energie, resp. Energ. Podnikatel výrazně ušetří, ať už na samotném energetickém posudku či na úrocích, a zároveň mu ubyde administrativy spojené s přípravou a financováním projektu."

Krajům, městům, obcím a dalším institucím veřejného sektoru ČMZRB v rámci projektu ELENA nabídne vypracování analýzy vhodnosti pro energeticky úsporné projekty EPC, přípravu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na poskytovatele energetických služeb, který projekt zrealizuje a zajistí přípravu podkladů pro případné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

ČMZRB bude poskytovat poradenství prostřednictvím vysoutěžených energetických poradců a EPC konzultantů. V současné době byla podepsána smlouva o přípravě dokumentace pro výběr poradců. K samotnému spuštění projektu pak dojde ještě během letošního jara. Pokud by zájemci chtěli konzultovat své projekty, mohou se již nyní obrátit na tým ELENA ČMZRB.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Jaká nová dotační podpora čeká majitele a stavebníky rodinných domů? Jaká nová dotační podpora čeká majitele a stavebníky rodinných domů?

Nová zelená úsporám vstupuje do nové etapy a přináší významné novinky Nová zelená úsporám vstupuje do nové etapy a přináší významné novinky


Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný dům Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný dům

Vyznejte se v energetických štítcích a šetřete náklady na elektřinu Vyznejte se v energetických štítcích a šetřete náklady na elektřinu

Zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy začne platit již v roce 2022 Zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy začne platit již v roce 2022 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy