Zemědělská půda jako investice. Vyplatí se?

Zemědělská půda jako investice. Vyplatí se?

15.9.2020 - Nejen stavební parcely či pozemky výhledově určené k zastavění jsou vhodnou investicí. Také dobrá zemědělská půda může být zajímavým investičním záměrem, který bude přinášet každoroční zisk. A navíc neztratí svoji hodnotu.

V poslední době nabízejí různí zprostředkovatelé vlastníkům zemědělské půdy její odkoupení za "výhodných podmínek."  Tisíce vlastníků dostává již mnoho let písemné seriózně znějící nabídky, které slibují rychlé vyřízení transakce a výhodnou cenu. Vlastníkům půdy, kteří na ní sami nehospodaří a nemají podrobné informace o cenách, to může připadat jako velmi lukrativní obchod. Není tomu tak. Ve skutečnosti může být nabízená cena nízká.

Sedlák půdu neprodává
Toto známé rčení stále zaznívá z úst mnoha vlastníků, kteří získali v restitucích zpátky svou půdu. Často ji pronajímají místním zemědělským závodům a družstvům. Pokud však nemovitost i se všemi polnostmi zdědí městský člověk, nebo takovou nemovitost zakoupíte k rekreaci či stálému bydlení, jsou tu dvě možnosti, jak s ní dále nakládat.

Buď ji dobře prodat a zisk použít podle svého uvážení. Nebo ji držet dál jako investici s tím, že roční nájem od místních farmářů je zajímavým příspěvkem do rodinné pokladny. Zemědělská půda jako investice se totiž vyplatí. V příštích letech se může dokonce výrazně zhodnotit.

Proč investovat do zemědělské půdy
Ceny zemědělské půdy jsou v porovnání s jinými vyspělými zeměmi stále velmi nízké. Každým rokem se cena zvyšuje průměrně o deset procent. I v delším časovém horizontu se dá očekávat stálý vzestup. Jedním z dokladů této prognózy je fakt, že ani při poslední světové krizi cena zemědělské půdy, na rozdíl od jiných typů nemovitostí, vůbec neklesla. Proto se předpokládá, že i při podobných ekonomických problémech v dalších letech si půda svou cenu udrží. V průběhu let může navíc její hodnota vzrůst například zlepšením bonity melioracemi a podobnými zásahy.

Jedním z možných rizik této investice je obava, že bude změněn systém dotací a že novela zákona o zemědělské půdě posílí institut předkupního práva ve prospěch zemědělců, kteří na půdě pracují – tedy mají ji v současné době v pronájmu neboli pachtu.

Kritéria ovlivňující tržní cenu pole
Jeden hektar zemědělské půdy se prodává v rozmezí od 150 do 400 tisíc korun. Existuje úřední cena, která naznačuje kvalitu pozemků. Skutečná tržní cena ale může být několikanásobně vyšší. Vliv na to má především kvalita pozemků z hlediska zemědělské produkce, podmínky pachtovní (dříve nájemní) smlouvy se současným uživatelem, druh pozemku (orná půda, travní porost apod.), poloha pozemků v krajině a lokalitě, celková výměra, počet samostatných pozemků, jejich tvar a přístup k nim.

Roli hraje také konkurence kupujících v dané lokalitě. Půdu skupují i velcí investoři, kteří mohou nabídku kupujícího přeplatit.

Zemědělská půda se běžně prodává s uzavřenou pachtovní smlouvou. Proto je nutné při uzavírání nových pachtovních smluv dbát na jejich kvalitu. Špatná smlouva může prodej půdy zkomplikovat, či snížit její cenu.


Kde zjistit ekologická rizika při koupi pozemku?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kde zjistit ekologická rizika při koupi pozemku?
Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavebníZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební
Poptávka po orné půdě zvedá její ceny. Slovácko není výjimkouZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Poptávka po orné půdě zvedá její ceny. Slovácko není výjimkou
Česká půda: Jaké jsou ceny a co je ovlivnilo?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Česká půda: Jaké jsou ceny a co je ovlivnilo?
Investice do zemědělské půdy. Riziko nebo jistota?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Investice do zemědělské půdy. Riziko nebo jistota? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy