Česká půda: Jaké jsou ceny a co je ovlivnilo?

Česká půda: Jaké jsou ceny a co je ovlivnilo?

13.4.2015 - Půda představuje stále vyhledávanou komoditu, jejíž hodnota se zvyšuje. V praxi se rozlišuje cena vyhlášková a cena tržní zemědělského pozemku. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Cena vyhlášková je stanovena na základě vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. (s účinností od 1. října 2014), kterou se provádějí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. (s účinností od 1. ledna 2014). Slouží pro daňové účely, prodej a koupi pozemků ve vlastnictví státu a provádění pozemkových úprav.

Cena tržní představuje výhradně skutečně zaplacenou částku při směně majetku, vzniká na základě nabídky a poptávky. Majetek je možno ohodnotit bez ohledu na fázi jeho životního cyklu (např. před prodejem).

Jak se vyvíjely tržní ceny půdy v roce 2014?
Vývoj tržních cen půdy v průběhu loňského roku byl nerovnoměrný – první pololetí se neslo v duchu stagnace, výrazný růst hodnot nastal koncem roku. Po celou dobu působily na cenu pozemků různé vlivy – pozitivní i negativní. Mezi ty pozitivní patřily např. výměra nad 10 ha, symetričnost pozemku nebo realizované pozemkové úpravy. K negativním faktorům se řadilo mj. více spoluvlastníků, malá výměra či právně nejistá přístupnost k pozemku. To způsobuje mj. nízkou hodnotu nájemného.

Majitel společnosti ADOL Group, Martin Cakl, říká, že by se měla v České republice v budoucích letech dostat cena zemědělské půdy na úroveň ostatních zemí Evropské unie. V těchto státech se průměrná cena pohybuje v přepočtu od 25 do 50 Kč/m2.

Zemědělská půda se podle farmy.cz prodávala v roce 2014 nejčastěji za tržní ceny v rozmezí 10–20 Kč/m2, u nejkvalitnějších pozemků i nad 20 Kč/m2. Průměrné tržní ceny zemědělské půdy se meziročně zvýšily, a to o 12,51 % (rok 2013: 124 070 Kč/ha půdy, rok 2014: 139 590 Kč/ha).

V roce 2014 byl primárně zájem o plochy střední velikosti (5 - 50 ha). Obchody s výměrou do 2 ha činily 12,04 Kč/m2, za rozměr 2-5 ha bylo požadováno 14,00 Kč/m2 a u transakcí s výměrou nad 5 ha 15,55 Kč/m2. Důvodem je skutečnost, že nabídky 5 - 50 ha pozemků jsou nejzajímavější, drobné pozemky jsou spíše opomíjeny a nabídky nad 50 ha nenachází tolik bonitních zájemců.

Mnozí investoři využívají možnosti dotací. Příspěvky lze získat i v letošním roce, přičemž existuje několik dotačních skupin, do nichž se může zájemce přihlásit. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2015, se řídí § 1, § 2 a § 2d  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Hana Muchová

odebírat zprávy