Investice do zemědělské půdy. Riziko nebo jistota?

Investice do zemědělské půdy. Riziko nebo jistota?

7.6.2013 - Každý investor by při své investici měl zvážit nejen potenciál výnosu, ale také rizika. V současné době je investice do zemědělských pozemků brána jako méně riziková. Právě podhodnocení zemědělské půdy oproti západním zemím lze interpretovat jako faktor, který snižuje rizika propadu cen pozemků. Určitou roli zde hrají také úrokové míry centrálních bank, které jsou tak nízké, že vedle nich ani výše nájemného od zemědělských družstev nevypadá mizerně.

Samozřejmě je zde řeč o dlouhodobé investici do orné půdy bez spekulativního záměru následné změny územního plánu. Jak říká majitel společnosti ADOL Group Ing. Martin Cakl, "Investice do této komodity je samozřejmě založena na růstu ceny." V ČR by se měla v budoucích letech dostat cena zemědělské půdy na úroveň ostatních zemí v  EU. V těchto zemích se průměrná cena pohybuje v přepočtu od 25 do 50,- Kč/m2. V ČR však průměrná cena nepřesahuje 8,- Kč/m2. Hlavní důvodem je nízká cena nájemného, jež je způsobena rozdrobením půdy mezi velké množství malých vlastníků.

Cena zemědělské půdy v Česku je tedy výrazně nižší, ale její úrodnost ani obdělávatelnost se od okolních zemí zase tolik neliší. Její výměra se kvůli záborům pro výstavbu každoročně snižuje o několik tisíc hektarů. Co z toho plyne? Zemědělská půda v Česku ubývá, její tržní ceny jsou podhodnoceny a porostou. Jednak aby se postupně vyrovnaly se zahraničím, ale také kvůli úbytku obdělávatelných ploch. Investice do ní v delším časovém horizontu přinese zajímavé zhodnocení vložených prostředků.

Hlavním úkolem potencionálního investora je tedy scelit větší množství menších pozemků do velkého celku. A to je nelehký úkol s oslovením mnoha vlastníků, přípravou smluv atd. Je dobré na tuto činnost použít zkušenou realitní kancelář a také využívat možnosti digitálních dat, které jsou v současné době k dispozici.

V nedávné době bylo potřeba mít vytištěny archy katastrálních map a do nich zakreslovat jednotlivé vlastníky. K tomu si složitě z katastru získávat informace o těchto vlastnících. To už v současné době není potřeba. S novinkou přichází společnost ADOL Group, která je schopna dodat komplexní a podrobná data dané lokality v digitální podobě včetně tabulky až 30 klíčových ukazatelů o jednotlivých vlastnících.

Po získání informací a vyfiltrování nejvhodnějších vlastníků přichází mravenčí práce a to je jejich oslovení s nabídkou ke koupi. Zde se dá postupovat dvěma způsoby. Buď osobními setkáními, což zabere mnoho času a také vlastníci území v jednom katarálním území bývají rozeseti po celé ČR, a tedy jsou zde vyšší finanční náklady anebo písemně. Program společnosti ADOL je schopen pomoct s vyfiltrováním potencionálních prodejců včetně vzorového dopisu k jejich oslovení.

Lucie Mazáčová

odebírat zprávy