Chcete větší byt? Vhodné řešení může nabídnout nevyužívaná půda

Chcete větší byt? Vhodné řešení může nabídnout nevyužívaná půda

10.6.2024 - V mnoha činžovních domech jsou ještě nevyužité půdy, které lze přestavět na byty. Nebo je spojit s bytem stávajícím. Postup při spojení se stávajícím bytem je trochu jiný, než postup při spojení dvou vedle sebe ležících bytů. Je to především proto, že se jedná o nebytový prostor, a také jde o jeho dosavadní vlastnictví.

Byt, který máte, může být také bývalým půdním prostorem, z něhož byla již kdysi část vyjmuta a byla zde zrealizována bytová jednotka. V tomto případě bude stavebně celý proces jednodušší, než když budete spojovat byt, který se nachází v podlaží pod půdou. Ovšem některá problematika je společná.

Pokud budeme mluvit o domě, který je ve společenství vlastníků jednotek, je třeba si uvědomit, že půda patří do společných prostorů domu, a vlastníkem jsou tedy všichni vlastníci bytů (každý určitou částí). Proto je třeba získat souhlas všech a zřejmě bude třeba se s nimi finančně vyrovnat, resp. prostor v příslušných částech dle prohlášení od vlastníků odkoupit.

Přesná pravidla pro takové případy by měly obsahovat stanovy společenství, a také bude následně třeba změnit prohlášení vlastníků a změnu předat do katastru nemovitostí.

Dále bude potřeba uzavřít smlouvu o výstavbě. V bytovém domě totiž přestavbou půdy vznikne další bytová jednotka. Tuto smlouvu musí podepsat také všichni vlastníci bytů. 

Než ale vůbec k tomu přikročíte, je potřebné si důkladně realizaci promyslet a nechat si posoudit technický stav celého prostoru, včetně střechy. Některá omezení totiž mohou využití prostoru zkomplikovat, či dokonce i částečně znemožnit.

Především musí být prostor půdy dostatečně vysoký. Aby se mohla místnost v podkroví považovat za obytnou, musí mít výšku alespoň 2,3 m nad polovinou plochy místnosti. Podkroví se také zmenší zateplením a podhledy, většinou je to 20–30 cm pod současné krokve. Na půdách se také obvykle nachází výlez na střechu, nebo technologie, ke kterým je nutné zachovat přístup ze společných prostor (antény, reklamní poutače, větrací šachty apod.). I to může zmenšit plochu, která by se měla propojit s vaším stávajícím bytem. Pokud část půdy zůstane zachována pro ostatní vlastníky, bude třeba zachovat přístup na tuto zbylou část půdy. 

Jestliže hodláte spojit byt, který je pod stávajícím podkrovím, část prostoru zabere také schodiště, které by mělo být dostatečně široké a pohodlné. Určitě by se vám nechtělo desetkrát i vícekrát denně šplhat po točitém schodišti, třeba i s kufrem nebo s dítětem v náručí.

Stavební odborníci doporučují před definitivním rozhodnutím si nechat provést stavebně technické posouzení a co nejpřesnější, nejlépe geodetické zaměření stávajících konstrukcí. To je důležité zejména u vysokých a komplikovaných krovů. Součástí posouzení by měly být i sondy, které prověří skladbu stropu pod podkrovím, stav a dimenze všech prvků krovu i stropu, způsob odvodnění, skladbu a stav střešní krytiny a oplechování. Dalšími prvky, které je nutné posoudit a většinou i zachovat, jsou komíny a dalším důležitým bodem bude, jak přivést do nového prostoru světlo. Staré půdy většinou neměly okna a zda je bude možné osadit a jaká budou muset být, závisí i na typu domu či na tom, zda dům stojí či nestojí v památkové zóně. Pokud ano, bude třeba se zeptat na památkovém úřadě.

Spousta těchto prvků (nejen komíny, ale i vstupy na střechu, přístupy k technologiím, na zbývající část půdy) patří do společného vlastnictví jednotek, a proto je třeba na to nezapomenout a ve smlouvě si vše patřičně stanovit a zdokumentovat. 

Jestliže vás toto vše neodradí, můžete si zažádat o stavební povolení, které bude v tomto případě naprosto nutné. Zvláště pokud budete bourat prostup mezi spodním bytem a půdou, nevyhnete se zasahování do nosných konstrukcí i do statiky domu. 

Navíc budete muset na stavebním úřadě nahlásit změnu užívání stavby, tedy změnu z půdy na obytný prostor. To se provádí při žádosti o stavební povolení. Po dokončení stavby je pak třeba nechat nové prostory zkolaudovat.

Mezonetové byty i byty čistě půdní mohou lákat svojí neobvyklostí, velkým prostorem, případně atraktivním výhledem. Často mají směrem do dvorů i balkony, či dokonce terasy. Vybudovat takový byt prakticky v centru města má určitě nesporné výhody, ovšem také svá omezení. Jednak často ve starých domech nevede k těmto bytům výtah, a tak je někdy nutné počítat s požadavkem jeho vybudování v důsledku přidání dalšího obytného podlaží, nebo se spokojit s tím, že k bytu povedou pouze schody. Proto tyto byty, a mezonety zvláště, nejsou vhodné pro osoby s fyzickým omezením nebo pro ty, kterým by bariérový přístup zkomplikoval běžné životní úkony. 

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Ktery_prostor_muze_a_ktery_nemuze_byt_bytemKterý prostor může a který nemůže být bytemKupujete_nemovitost_a_puvodni_vybaveni_se_vam_nehodiKupujete nemovitost a původní vybavení se vám nehodí?Jak_postupovat_kdyz_si_chcete_vybudovat_podkrovni_bytJak postupovat, když si chcete vybudovat podkrovní byt v bytovém doměMuze_slouzit_nebytovy_prostor_k_bydleniMůže sloužit nebytový prostor k bydlení?Byt_jako_investiceByt jako investice. Kterým kategoriím se raději vyhnout?

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy