Dotační programy na vytváření zelených střech a využití srážkové vody v Brně pokračují

Dotační programy na vytváření zelených střech a využití srážkové vody v Brně pokračují

16.3.2023 - Brněnský magistrát uvolní letos z městského rozpočtu téměř 3,3 milionu korun na dotační programy Podpora vytváření zelených střech a Podpora využití srážkové vody. Nové žádosti je možné podávat od 1. února do 31. října 2023, a to elektronicky prostřednictvím programu Grantys na stránkách brno.grantys.cz.

Dotace na využití srážkové vody mohou získat jak vlastníci stávajících rodinných domů, stavebníci a nabyvatelé nových rodinných domů, tak vlastníci bytových domů a stavebníci či nabyvatelé nových bytových domů. Podporuje se vybudování a zprovoznění těchto aktivit: akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a využití přečištěné odpadní vody (tzv. šedé vody) s možným využitím srážkové vody.

Dotační program Zeleň střechám! je určen pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem programu je řešení hospodaření se srážkovou vodou v Brně prostřednictvím budování zelených střech, které v podstatě přímo působí v místě vzniku srážkových vod. Zadržená voda je pomalu spotřebována pro lokální ochlazení blízkého okolí domu, a současně zlepšuje mikroklima celých uličních celků, pokud je výskyt zelených střech v dané lokalitě četnější. 

Dotace se přiděluje na minimální plochu 10 m2 a maximální 1000 m2, přičemž lze podpořit i část střechy, která může být součástí většího celku zelené střechy. Z celkové plochy zelené střechy musí zeleň tvořit minimálně 80 %. Maximálně 20 % může tvořit kačírek, obslužné chodníčky a jiné technické prvky. Pro získání podpory lze také kombinovat typy zelených střech – intenzivní/extenzivní na jednom objektu, avšak za předpokladu, že jsou instalovány odděleně od sebe.

Extenzivní se hodí pro střechy, které nesnesou velké zatížení, takže je tloušťka vegetace poměrně nízká, cca 5 až 15 cm, u intenzivní střechy může být vrstva substrátu 30-100 cm, znamená to vyšší zatížení, ale také účinnější zadržování dešťové vody.). 

Podporovány nejsou nadúrovňové záhony a truhlíky, pokud není doloženo jejich propojení se spodními vrstvami instalované zelené střechy (nesmí tedy mít dno). Zelená střecha musí být navržena tak, aby prospívala pouze z dešťových srážek. Umělé závlahy napojené na vodovodní řad nejsou přípustné. Je však možné střechu zavlažovat alternativními systémy závlahy (dešťová voda z retenční nádrže, šedá voda atp.).

Dotace stejného zaměření jsou vyhlášeny i celostátně v rámci programu Nová zelená úsporám. Tam mají žadatelé možnost získat až 105 tisíc korun na vybudování systému, který pomůže efektivně využít každou kapku vody, včetně tzv. šedé vody, která se běžně vypouští do kanalizace. Na pořízení zelené střechy je v rámci tohoto programu možné získat až 100 000 korun. 

V případě, že žadatel bude zároveň čerpat nebo žádat o dotaci v rámci výzvy Nová zelená úsporám, a zároveň bude žádat o dotaci v Brně, je třeba, aby to ve svých dokumentech uvedl. Součet obou dotací nesmí přesáhnout celkovou cenu projektu. Pokud by se tak stalo, město svou finanční podporu adekvátně sníží o výši dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí.

Programy na zlepšení životního prostředí a podporu ekologie v Brně byly poprvé vyhlášeny v květnu 2019. V dotačním programu podporujícím výstavbu zelených střech bylo doposud dokončeno 221 projektů, na něž město Brno přispělo částkou 34 276 000 korun, a dotační program Využití srážkové vody doposud zaujal 112 žadatelů, kterým bylo vyplaceno 1 862 000 korun.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Brno dává zelenou dotacím pro zelené střechyBrno dává zelenou dotacím pro zelené střechyMěsto Brno intenzivně podporuje obnovitelné zdroje a ekologické projektyMěsto Brno intenzivně podporuje obnovitelné zdroje a ekologické projektyNová zelená úsporám rozšiřuje dotační programy pro vlastníky bytových domů. Kolik můžete získat?Nová zelená úsporám rozšiřuje dotační programy pro vlastníky bytových domů. Kolik můžete získat?

Zelené střechy s podporou Nová zelená úsporámZelené střechy s podporou Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám Light pomůže seniorům a domácnostem s nižšími příjmyNová zelená úsporám Light pomůže seniorům a domácnostem s nižšími příjmy


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy