Nová zelená úsporám Light pomůže seniorům a domácnostem s nižšími příjmy

Nová zelená úsporám Light pomůže seniorům a domácnostem s nižšími příjmy

21.11.2022 - Od 14. listopadu mohou lidé žádat o dotace na úsporu energií v rodinných domech v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light, který připravily Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výhodou oproti stávajícím programům je, že peníze je možné čerpat zálohově a k elektronické žádosti bude potřeba jen minimum dokumentů.

Na jaké úpravy domu budou moci zájemci dotace žádat a od kdy bude možné žádosti podávat?

Zateplení fasády

Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelně-izolačními materiály bude poskytována až do výše 150 000 Kč, resp. 6 000 Kč na běžný metr fasády, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 100 % celkových realizačních výdajů projektu.

Zateplení střechy

Podpora je stanovena do výše 120 000 Kč. Podmínkou pro poskytnutí podpory je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.

Zateplení stropu

Dotace se poskytuje na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví do výše 50 000 Kč.

Zateplení podlahy

Dotace bude poskytována na zateplení podlahy na zemině u vytápěných místností nebo podlahy či stropu nad nevytápěnými prostory, například nad nevytápěným suterénem. Možná výše dotace je 60 000 korun.

Výměna oken

Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna ve výši 12 000 Kč, přičemž okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za jeden kus a sestava okna s balkonovými dveřmi je považována za dva kusy. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, v případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými, popř. repasovanými, s izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

Výměna vchodových dvěří

Podporována je výměna stávajících vchodových dveří mezi interiérem a exteriérem za nové. Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Dotace se poskytuje do výše 18 000 Kč.

Kdo a kdy může žádat

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů. Žadatel musí být v domě trvale hlášen déle než od 12. září 2022. Podpora se vztahuje také na vlastníky a spoluvlastníky trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci. Zásadní podmínkou je, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti (s výjimkou nezletilých dětí a studentů) pobírali ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12.  9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Žádat lze na všechna opatření, která byla provedena po 12. září 2022. Žádat lze ale také předem, tedy na opatření, která žadatel teprve bude realizovat. V tom případě mu bude poskytnuta lhůta 12 měsíců od rozhodnutí o přidělení dotace pro doložení vyžadovaných dokumentů. Finanční prostředky v tomto případě lze čerpat formou zálohy.

K realizaci je možné zvolit odborné firmy, včetně specialistů, doporučovaných MŽP, nebo si opatření provést vlastními silami.

Příjem žádostí bude zahájen 9. ledna 2023. Žádat lze pouze elektronicky. Pokud žadatel nemá možnost sám podat elektronickou žádost, může se obrátit na zástupce Místních akčních skupin. Konzultace, jaká opatření jsou pro daný objekt vhodná, poskytují střediska EKIS a M-EKIS. Další informace lze získat na novazelenausporam.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Ministerstvo životního prostředí chystá pokračování kotlíkových dotacíMinisterstvo životního prostředí chystá pokračování kotlíkových dotacíCeny energií ženou Čechy k investicím do úspornějšího bydleníCeny energií ženou Čechy k investicím do úspornějšího bydlení
Nová zelená úsporám rozšiřuje dotační programy pro vlastníky bytových domů. Kolik můžete získat?Nová zelená úsporám rozšiřuje dotační programy pro vlastníky bytových domů. Kolik můžete získat?

Při výběru nemovitosti se soustřeďte zateplení. Můžete tím ušetřit desetitisícePři výběru nemovitosti se soustřeďte zateplení. Můžete tím ušetřit desetitisíceKupujete starý dům? Myslete na jeho energetickou náročnostKupujete starý dům? Myslete na jeho energetickou náročnost


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy