Delší lhůty a miliardy navíc do úsporného bydlení a rozšíření ubytovacích kapacit

Delší lhůty a miliardy navíc do úsporného bydlení a rozšíření ubytovacích kapacit

23.11.2022 - Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo o dva měsíce výzvu zaměřenou na pořízení fotovoltaických elektráren s akumulací i bez akumulace z Národního plánu obnovy.

Podpora fotovoltaických elektráren byla vyhlášena 8. 3.  letošního roku a zaměřuje se na budování FVE na podnikatelských budovách s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, dopravu, instalaci i tzv. vedlejší rozpočtové náklady.

Výše alokace byla původně čtyři miliardy korun. V květnu pak byla částka navýšena o další jednu miliardu a 29. srpna o další dvě miliardy korun. Zároveň byl prodloužen příjem žádostí o podporu do 30. listopadu 2022.

Další výzva pro energetické úspory určené podnikatelům je v běhu od 1. září v rámci operačního programu TAK, kde je pro malé, střední i velké podniky připraveno 10 miliard korun, a to především pro přechod na energeticky úspornější způsoby výroby, instalaci obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadní energie, zateplení podnikatelských budov či výměnu oken. Další informace lze získat na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

FVE firmy dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo letos na jaře vyhlášený program pro rekonstrukce bytů nebo ubytovacích jednotek za účelem nouzového ubytování uprchlíků

Cílem programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit – vyhlášeného 14. dubna letošního roku, je pomoc obcím, městům, krajům, nestátním neziskovým organizacím, církvím a náboženským společnostem s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek, které by v současné době měly sloužit jako nouzové, většinou bezplatné přechodné ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Byty však bude možné zároveň po třech letech nebo po ukončení války, pokud to bude dříve, využívat pro běžné nájemní bydlení vybraného spektra občanů České republiky.

Pro získání dotace je možné rozšířit ubytovací kapacity tím, že budou zrekonstruovány byty, které jsou aktuálně neobyvatelné, nebo budou na byty nebo ubytovací jednotky upraveny nebytové prostory. Program byl v průběhu dalších měsíců od vyhlášení výzvy doplněn také o využití mobilních nebo modulárních domů pro tyto ubytovací účely.

Podpora se poskytuje nákup objektu, provedení jeho údržby a stavební úpravy, na přístavbu nebo nástavbu v rodinných i bytových domech, a na stavební úpravy ubytovacích jednotek, které do této doby nebyly technicky způsobilé k ubytování osob, a na pořízení mobilního domu nebo modulárního domu.

Mimo stavebních úprav, revizí a podobných prací, lze do dotace zahrnout také pořízení vybavení a nábytku, maximálně však do limitu 20 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů. Nábytkem se rozumí např. skříň, skříňka, stůl, židle, noční stolek, postel, matrace, rošt. Vybavením se rozumí např. spotřebiče (m. trouba, konvice, lednice, pračka, žehlička atd), přikrývka, polštář a podobně.

Výše dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů. Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 150 tis. Kč, na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč. Výdaje nad stanovenou maximální výší dotace si hradí příjemce dotace z vlastních zdrojů a nebudou poskytovatelem dotace kontrolovány.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Nová zelená úsporám Light Nová zelená úsporám Light pomůže seniorům a domácnostem s nižšími příjmy
Ministerstvo životního prostředí chystá pokračování kotlíkových dotacíMinisterstvo životního prostředí chystá pokračování kotlíkových dotacíDotace na brownfieldy 2022 spuštěny. Kde a jak je získat?Dotace na brownfieldy 2022 spuštěny. Kde a jak je získat?Ceny energií ženou Čechy k investicím do úspornějšího bydleníCeny energií ženou Čechy k investicím do úspornějšího bydlení
Aktuální změny v kotlíkových dotacích. Více peněz na tepelné čerpadloAktuální změny v kotlíkových dotacích. Více peněz na tepelné čerpadlo

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy