Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu a kdy musíte jít na stavební úřad?

Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu a kdy musíte jít na stavební úřad?

1.7.2022 - Rekonstrukce bytu má svá pravidla, a to i tehdy, pokud je člověk jeho vlastníkem. Je třeba dodržet nejen stanovy sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva, ale také záleží na povaze rekonstrukce. V případě většího rozsahu bude třeba jednat také se stavebním úřadem. V jakých případech a kde je potřeba o povolení žádat?

U bytů v osobním vlastnictví, který potřebuje menší vnitřní rekonstrukci, není třeba souhlas společenství vlastníků ani výboru SVJ. To je nutné pouze v případech, že by rekonstrukce zasáhla do společných částí domu (například rozvody tepla a vody, kanalizace, balkony atd.), nebo do nosných stěn mezi jednotlivými byty či bytem a chodbou. V tom případě je však již třeba i něco více.

Kdy je možná rekonstrukce bez stavebního povolení nebo ohlášení

Pokud se rekonstrukcí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a zachovají se původní dispozice bytu, není třeba ji ohlašovat stavebnímu úřadu nebo žádat o stavební povolení. Úpravy ale také nesmí negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby, životní prostředí, nesmí být použity takové materiály, které by se hmotností zásadně lišily od původních (kvůli statice stavby). Mezi takové běžné rekonstrukce patří například výměna bytového jádra a úprava koupelny, výměna kuchyňské linky, montáž stropních podhledů, nové omítky, pokládka nové podlahové krytiny a podobně.

Kdy bude třeba rekonstrukci nemovitosti ohlásit

Vždy, pokud se mění způsob užívání některých částí stavby nebo dispozice, ale nezasahuje se do nosných konstrukcí. To znamená například, kdy se ze dvou pokojů stane jeden vybouráním nenosné příčky, přemístění koupelny, kuchyně do jiných prostor a podobně.

Kdy je třeba žádat o stavební povolení

Jsou to všechny větší úpravy, než které byly vyjmenovány v předchozích odstavcích. Jde například o přesun vstupních dveří, spojení dvou bytů v jeden, vybourání nového okna, či zvětšení bytu o společné prostory.

Přičlenění společných prostor k bytu má však svá další pravidla. Může se jednat například o místnost, která k bytu přiléhá a do té doby byla nevyužívána, například bývalá kočárkárna apod. V takovém případě musí schválit připojení společných prostor k bytu 100 % všech vlastníků jednotek SVJ. A protože se v důsledku rozšíření bytu zvětší spoluvlastnický podíl bytové jednotky a sníží se spoluvlastnické podíly ostatních jednotek v domě, bude nutné také řešit změnu prohlášení vlastníka, a to ještě před tím, než se bude žádat o stavební povolení.

SVJ má právo kontroly

Ať už se jedná o novou elektroinstalaci, výměnu podlah anebo o novou koupelnu, či výměnu oken, je třeba vše předem oznámit výboru SVJ nebo jiné osobě odpovědné za správu domu (pověřený správce). Z oznámení musí být patrné, o jaké stavební úpravy půjde. Cílem oznamovací povinnosti je zejména zabránění protiprávních stavebních úprav na společných částech domu.

Jelikož se stavební úpravy mohou dotýkat i ostatních vlastníků v domě, má výbor či předseda SVJ ze zákona právo na vstup do rekonstruované jednotky za účelem provedení kontroly stavby. Takové kontrole musí předcházet ze strany SVJ výzva.

Nejen povinnosti, ale i ohleduplnost je třeba

Vlastník, který bude provádět ve svém bytě rekonstrukci, musí, bez ohledu na to, jak je velká, respektovat také domovní řád, případně získat souhlasy sousedů pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Je také třeba, aby byl při rekonstrukci dodržován noční klid, který má obec stanovený. Za rušení nočního klidu může přivolaný strážník uložit na místě pokutu až 10 000 korun. A samozřejmě také pro zachování dobrých vztahů v domě se doporučuje včas vyvěsit na viditelné místo v domě informaci, jak dlouho a kde bude rekonstrukce probíhat s žádostí o trpělivost při hlučných pracích.

Rekonstruovat byt bez jakéhokoli oznámení nebo povolení se nevyplatí. Nejen že vlastníka mohou čekat komplikované vztahy se sousedy, ale může jít o víc. V případě zásahu do společných prostor, jako je třeba zábor části chodby, nová příčka apod., může stavební úřad zahájit řízení o odstranění stavby.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Při koupi staršího bytu v panelovém domě počítejte s rekonstrukcí Při koupi staršího bytu v panelovém domě počítejte s rekonstrukcíRekonstrukce bydlení? Není to levná záležitost, ale částečně může přispět stát Rekonstrukce bydlení? Není to levná záležitost, ale částečně může přispět státJe lepší koupit byt před nebo po rekonstrukci? Je lepší koupit byt před nebo po rekonstrukci?Ze starého objektu luxusní bydlení Ze starého objektu luxusní bydleníPronajali jste si byt a chcete jej upravovat. Na co vše potřebujete souhlas od pronajímatele? Pronajali jste si byt a chcete jej upravovat. Na co vše potřebujete souhlas od pronajímatele?

  

Jindra Svitáková

odebírat zprávy