Rekreační chata uprostřed louky? Jaký pozemek je možné vybrat pro stavbu chaty?

Rekreační chata uprostřed louky? Jaký pozemek je možné vybrat pro stavbu chaty?

9.11.2021 - Většina občanů dnes zná pojmy územní plán a zastavitelná plocha. Přesto se může stát, že se vám zalíbí krásná louka a prodávající vás ujistí, že na ní opravdu můžete postavit chatu. To však nemusí být pravda. Před uzavřením kupní smlouvy je třeba zjistit všechna dostupná fakta.

Které pozemky na území obce lze zastavět?
Tuto informaci lze zjistit z územního plánu, který definuje, které pozemky jsou zastavitelné a mohou na nich vzniknout stavby určitého typu, a které pozemky jsou nezastavitelné. Ani v případě, že pozemek patří soukromému vlastníkovi, nemůže na něm postavit cokoli, pokud nebude tento pozemek zanesen v územním plánu jako zastavitelný.

Stavby jsou zákonem rozřazeny do mnoha kategorií podle vlivu na své okolí a potřebě se s ním provázat (tzn. napojení na inženýrské sítě, využití vodních toků, řešení odpadu apod.). Žádná stavba není stavbou sama o sobě, aniž by ovlivnila své okolí. Proto je možnost jejího vzniku na určitém pozemku regulována především stavebním zákonem, případně dalšími vyhláškami.

Na území, které je určeno jako nezastavitelné, prostě stavět nelze. A i když je louka, resp. pozemek, na němž plánujete stavět chatu, určena k zastavění, ještě nemusí být vyhráno. Pokud totiž není účelem stavba k bydlení či rekreaci, je situace podobná jako u nezastavěného pozemku. Jedinou možností je změna územního plánu, což je ovšem dlouhodobý proces s nejistým výsledkem. Návrh může sice majitel podat, ale zastupitelstvo, které územní plán schvaluje, mu nemusí vyhovět, pokud má do budoucna s daným pozemkem jiné plány. Navíc, jak jsme již psali v jiných případech, je tento postup náročný také finančně, neboť takovou změnu územního plánu kvůli individuálnímu požadavku by musel hradit žadatel.

Co lze mít na louce, která není určena k zástavbě?
Může to být například zázemí pro občasnou rekreaci či pobyt související s údržbou pozemku. Parkovat tu tak může karavan, obytný vůz či maringotka. Ovšem ne takový, který "zapustí kořeny" a zůstane zde natrvalo. Karavan nebo maringotka musí být stále mobilní. A to tak, abyste jej mohli kdykoli připojit za automobil či dodávku a odtáhnout z pozemku pryč.

Někteří majitelé obcházejí zákon tak, že umístí na louku karavan, a pak kolem něj během pár měsíců vznikne "nenápadně" teráska, přístavek pro sprchování a podobné doplňující stavby. V té chvíli však karavan ztrácí funkci mobilního obydlí a stává se stavbou. A jeho majitel se dostává do rozporu se zákonem.

Obcházet zákon se nevyplácí
Problém určit, co je a co není stavbou, řešil již mnohokrát Nejvyšší správní soud a došel k závěru, že právě z drobných doprovodných stavebních prvků, jako je terasa a podobné, lze dovodit, že majitel nemá v plánu mobilní obydlí po letní sezóně z louky odtáhnout. Pak soud nařídí odstranění stavby, k němuž se často pojí správní pokuta a dále náklady na soudní řízení často v řádu desítek tisíc korun. Proto se podobná kalkulace nevyplatí.

Veřejností také stále ještě koluje nesprávná informace, že na louce lze mít klidně mobilní dům. Některé firmy, nabízející mobilní domy, mají dokonce tuto informaci na svých webových stránkách a argumentují, že mobilní dům "není pevně spojen se zemí". To je ovšem omyl. Již v roce 2012 bylo v rámci novely stavebního zákona upřesněno, že za stavbu se považuje i tzv. "výrobek plnící funkci stavby". A to jsou právě jakékoli obytné domy, které se přivezou na pozemek a smontují pouze na připravené patky. Dům tak sice není trvale spojen se zemí, ale také jej nelze jednoduše po víkendu připojit za auto a odvézt jinam.

Zaparkovat na letní sezónu na vlastní louce obytný přívěs, připojit solární panel a vodu si nosit z blízké studny může být několik let romantické. Je-li to však louka, která není určena k zástavbě, není možné počítat s tím, že se na louce natrvalo zabydlíte. Proto je třeba koupi louky řádně zvážit. Odborníci doporučují pro rekreační i stálé bydlení volit pozemky, které jsou přímo určeny územním plánem k zastavění "stavbami pro bydlení a rekreaci".

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Jak udělat z chaty rodinný dům Jak udělat z chaty rodinný dům


Lidé touží po rekreačních nemovitostech. Zájem vzrostl o třetinu Lidé touží po rekreačních nemovitostech. Zájem vzrostl o třetinu


Češi by vyměnili městský byt za bydlení v přírodě Češi by vyměnili městský byt za bydlení v přírodě


Jak ideálně vybavit chatu k pronájmu? Jak ideálně vybavit chatu k pronájmu?


Chaty a chalupy na prodej se staly v Jeseníkách nedostatkovým zbožím Chaty a chalupy na prodej se staly v Jeseníkách nedostatkovým zbožím 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy