Kdo využil dotace z programu Covid Nájemné či Covid Ubytování je bude muset zdanit

Kdo využil dotace z programu Covid Nájemné či Covid Ubytování je bude muset zdanit

30.3.2021 - AKTUALIZOVÁNO - Blíží se termín pro podání žádostí o dotaci z programu Covid Nájemné a Covid Ubytován, tzv. dotace za neobsazené pokoje. Ten, kdo využil dotace z programu Covid Nájemné či Covid Ubytování bude muset dotaci zdanit daní z příjmů.

O dotaci Covid Nájemné 3 (50 % nájemného) za tzv. rozhodné období 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020, je možné požádat do 8. dubna 2021. Více informací na odkazu Ministerstva průmyslu.

O dotaci Covid Ubytování - Hromadná ubytovací zařízení za rozhodné období 22. 10. 2020 - 22. 1. 2021 je možné požádat do 31. března 2021. Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

O dotaci Covid Ubytování  - Individuální ubytovací zařízení za rozhodné období 22. 10. 2020 - 22. 1. 2021 je možné požádat do 31. března  2021. Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Uvedené dotace by měl nahradit nový program Covid Nepokryté náklady určený k uhrazení části nepokrytých nákladů. MPO by mělo podmínky uveřejnit do konce března.

Na stránkách Finanční správy je uveřejněno stanovisko k zdanění covidových dotací. Zatímco kompenzační bonus pro podnikatele, ošetřovné pro OSVČ, jednorázový příspěvek důchodcům a dotace Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci není předmětem zdanění, dotace z programu Covid Nájemné a Covid ubytování bude nutné zdanit.

Finanční správa k tomu uvádí, že dotace z dotačních programů COVID Nájemné, COVID Ubytování a další mají charakter neinvestiční finanční podpory, jedná se v podstatě o provozní dotace, proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u zákona o daních h příjmů. Daňově se osvobozuje příjme z titulu dotace za předpokladu, že má dotace investiční povahu (je určena na pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení majetku) nebo je určena na odstranění následků živelné pohromy.

Dotace z programu Covid Nájemné či Covid Ubytování je dle Finanční správy spadá příjmem ze samostatné činnosti dle § 7 zákona jako příjem ze samostatné činnosti. Současně je možné uplatnit daňové výdaje. Pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, pak přijatou provozní dotaci zahrne do zdanitelných příjmů a uplatní si jako výdaje pro jeho činnost příslušné procento příjmů.  Dotace se započítají do vlastního příjmu manžela či manželky při výpočtu možnosti uplatnění tzv. slevy na manžela či manželku podle ustanovení § 35 ba odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů, v praxi.

Kompletní stanovisko Finanční správy je k dispozici na stránkách Finanční správy

Aktualizace dne 7. 4. 2021
Žádosti o dotaci z programu Covid ubytování II. - hromadá zařízení je možné podat v prodlouženém termínu až do 29. 4. 2021. V nastavení podmínek pro dotaci Covid ubytování II. - hromadná ubytovací zařízení došlo také k rozšíření kategorií ubytovacích zařízení.

O dotaci tak mohou pořádat nejen provozovatelé hotelů, apartmánových hotelů, motelů, penzionů. turistických ubytoven, hostelů a nestátních lázeňských zařízení, ale nově také provozovatelé kempů a chatových osad, pokud se jedná o stavby ubytovacích zařízení.

Lhůta pro podání žádosti v rámci programu Covid ubytování II. - Individuální ubytovací zařízení se neprodloužila a uplynula 31. 3. 2021.

Výše uvedené dotace pro podnikatele s poklesem obratu mají nově nahradit dotační programy MPO pro podnikatele s poklesem obratu, a to dotační program Covid nepokryté náklady (až 60 % fixních nákladů za období leden až březen 2021) nebo program Covid 2021, který je ve formě příspěvku až 500 Kč na zaměstnance, jednatele či spolupracující osobu podnikatele FO na den za období 11. ledna 2021 - 31. 3. 2021.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Nové dotační tituly na podporu bydlení na rok 2021 vyhlášeny Nové dotační tituly na podporu bydlení na rok 2021 vyhlášeny


Podmínky dotace pro individuální poskytovatele ubytování uveřejněny Podmínky dotace pro individuální poskytovatele ubytování uveřejněny

Individuální pronajímatelé mají naději získat dotaci. Pronajímatelé bytů na ni zřejmě nedosáhnou Individuální pronajímatelé mají naději získat dotaci. Pronajímatelé bytů na ni zřejmě nedosáhnou

Proč nemají realitní makléři nárok na kompenzační bonus Proč nemají realitní makléři nárok na kompenzační bonus

 V čem bude realitní rok 2021 jiný než rok 2020?V čem bude realitní rok 2021 jiný než rok 2020?

 

JUDr. Radka Locher

odebírat zprávy