Proč nemají realitní makléři nárok na kompenzační bonus

Proč nemají realitní makléři nárok na kompenzační bonus

16.2.2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj na základě svého rozboru, dále pak z předběžných ekonomických dat za loňský rok a z realitní ankety došlo k závěru, že důvod, proč by měl být kompenzační bonus realitním zprostředkovatelům vyplácen, není doložitelný, požadavek nelze v porovnání s jinými profesemi, jež byly postiženy celoplošně, obhájit.

Na základě rozboru Ministertstva pro místní rozvoj (MMR) a na základě ankety učiněné mezi odbornou realitní veřejností ve dnech 21. 12. 2020 až 5. 1. 2021 lze konstatovat, že profese realitního zprostředkovatele nebyla v roce 2020 postižena omezeními souvisejícími s nouzovým stavem plošně, jako některé jiné profese.

Problémy se dle poznatků z ankety týkaly jen menšího počtu konkrétních osob, a to spíše jen nárazově, přechodně. 87% dotázaných, samotných realitních zprostředkovatelů, uvedlo na dotaz ohledně významného propadu tržeb negativní odpověď. Většina, konkrétně více než 75 % nepovažuje požadavek na kompenzační bonus za rok 2020 za oprávněný, či za morálně obhájitelný.

Další rozbor MMR tyto údaje nepřímo potvrzuje:
Hypoteční úvěry na bydlení dosáhly podle předběžných výsledků za rok 2020 rekordního objemu, zřejmě výrazně převýší částku 230 mld Kč. Úrokové sazby byly na nízké úrovni (ke konci roku 2020 už pod 2 %), dostupnost úvěrů byla velmi dobrá (postačí 15 – 20 % vlastních zdrojů). Celkový objem realitních obchodů tedy pravděpodobně také vzrostl, nepatrně rostly i ceny nemovitostí, hlavním magnetem byly rekreační objekty, mírný pokles zaznamenaly pouze nájmy v některých částech velkých měst.

Pozastavení obchodů z důvodu vyčkávání na zrušení daně z nabytí nemovitostí, jež představuje 4% ceny, bylo jen dočasné, cca dvouměsíční. Následně, po schválení návrhu, se  obchody rozběhly ve větším rozsahu než před tím; daňová úspora motivovala k investicím.

Uvedený odhad objemu obchodů za rok 2020 lze nepřímo potvrdit i z uvedené ankety, kde pouze 5% subjektů uvedlo, že se z pohledu celoročního hodnocení potýkalo s propadem tržeb, naopak, 15 % uvedlo, že rok 2020 považují za úspěšnější než předchozí

Realitní obchody z pohledu technického, tedy v rámci dočasných pravidel pro omezený kontakt osob, probíhaly s výjimkou většího omezení v dubnu a květnu 2020 v nezmenšení míře, neboť provozovny realitních zprostředkovatelů byly již poté v příslušném usnesení vlády vždy výslovně uvedeny jako provozovny, které mají výjimku ze zákazu činnosti.

Pohyb klientů za realitními obchody byl ve svém principu u většiny z nich deklarován jako činnost s motivací zajistit životní potřebu, kterou je bydlení. Proto byly umožněny za přísných hygienických podmínek i prohlídky nemovitostí, zpravidla po jednotlivcích, maximálně po párech (manžel-manželka, partneři).

Většina realitních zprostředkovatelů již dříve využívala hojně digitální styk s klienty, v době omezení kontaktů a vyšší obezřetnosti klientů byly tyto techniky ještě zdokonaleny.

Již od roku 2019 platí omezení nakládání s hotovostí, proto ani v této oblasti nedošlo k žádnému významnému posunu v činnosti realitních zprostředkovatelů.

Zaujalo vás téma. Doporučujeme:

Kvalitní realitní makléř zaručí kvalitní obchodKvalitní realitní makléř zaručí kvalitní obchod


Vláda schválila návrh novely realitního zákona. Termín se posouvá na rok 2021Vláda schválila návrh novely realitního zákona. Termín se posouvá na rok 2021

Zákon o realitním zprostředkování. Výše provize a informační povinnostiZákon o realitním zprostředkování. Výše provize a informační povinnosti

Za jakých podmínek bude možné nově vykonávat činnost realitního makléře?Za jakých podmínek bude možné nově vykonávat činnost realitního makléře?

Zákon o realitním zprostředkování vyšel ve sbírce zákonů. Od kdy bude platit?Zákon o realitním zprostředkování vyšel ve sbírce zákonů. Od kdy bude platit? 

JUDr. Radka Locher

odebírat zprávy