Prodloužení termínu pro doložení odborné způsobilosti realitních makléřů je stále ve hře

Prodloužení termínu pro doložení odborné způsobilosti realitních makléřů je stále ve hře

18.3.2021 - AKTUALIZOVÁNO - Ve středu 17. března projednal Hospodářský výbor návrh novely, jejímž cílem je vyřešit problém těch realitních makléřů, kteří nestihli do 3. 3. 2021 doložit odbornost pro vázanou činnost Realitní zprostředkování (často z důvodu nemožnosti složit odbornou zkoušku) a kterým oprávnění k výkonu činnosti realitního zprostředkování zaniklo.

Nyní je právně výkon činnosti realitního zprostředkování osobami nesplňující současné podmínky neoprávněným podnikáním.

Původní návrh novely měl situaci řešit prodloužením termínu pro možnost výkonu činnosti na základě stávající ohlášené živnosti bez doložení odborné zkoušky do konce roku 2021. Schválení novely se však do 3. 3. 2021 nepodařilo. Při projednání sněmovnou v prvním čtení bylo poukázáno na to, že není možné návrh v původní podobě schválit, jednalo by se o retroaktivitu.

Snaha o řešení stále je. Sněmovna přikázala návrh Hospodářskému výboru a ten 18. 3. přijal usnesení, ve kterém navrhuje upravený text novely s novým řešením.

Podle upraveného návrhu by realitní zprostředkovatelé, kterým oprávnění k výkonu činnosti na základě ohlášené živnosti k 3. 3. 2021 zaniklo a kteří by neprodleně po nabytí účinnosti novely ohlásili živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování", mohli činnost realitního zprostředkování legálně provozovat.

Nové podmínky?
Podmínkou bude, že realitní zprostředkovatelé, kterých se to týká, do konce roku 2021 doloží potvrzení odbornosti. Je možné očekávat diskusi k návrhu ve sněmovně a v případě snahy o schválení doplnění detailů formou pozměňovacích návrhů.

Jak to bude s nováčky?
Návrh počítá i s nováčky, kteří by mohli bez odborné zkoušky zahájit činnost realitního zprostředkování na základě písemné smlouvy s realitním zprostředkovatelem a činnost by vykonávali jménem tohoto realitního zprostředkovatele, bez možnosti poskytování realitních úschov. I ti by však měli být motivováni odbornou zkoušku získat, výjimka by měla dle návrhu být jen do konce roku.

Je vidět, že je prodloužení termínu stále ve hře. Zda k schválení novely dojde a v jaké podobě je však nejisté, v parlamentu leží hromady urgentních zákonů a do říjnových voleb příliš času nezbývá. Těm, kteří se na odbornou zkoušku připravují, doporučujeme, aby v úsilí o její získání nepolevili.

Aktualizace dne 25. 3. 2021
Sněmovna projednala ve 2. čtení návrh novely včetně zmíněného pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru. K návrhu neproběhla žádná diskuse. Je tedy možné předpokládat bezproblémové schválení. Ovšem zatím nejasný termín. Návrh novely musí být projednán v poslanecké sněmovně ještě v 3. čtení, následně poputuje do Senátu a k podpisu prezidentovi republiky. 

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Vláda schválila posunutí termínu pro doložení profesní kvalifikace realitních makléřů  Vláda schválila posunutí termínu pro doložení profesní kvalifikace realitních makléřů

Realitní kanceláře svou činnost poskytovat mohou. Do 21. 3. 2021 při dodržení zpřísněných pravidel Realitní kanceláře svou činnost poskytovat mohou. Do 21. 3. 2021 při dodržení zpřísněných pravidel

Realitní makléři mohou zaslat doklad o trvání pojištění odpovědnosti jednoduše e-mailem Realitní makléři mohou zaslat doklad o trvání pojištění odpovědnosti jednoduše e-mailem

Realitní makléři a developeři musí plnit novelizovaný zákon proti praní špinavých peněz Realitní makléři a developeři musí plnit novelizovaný zákon proti praní špinavých peněz

Proč nemají realitní makléři nárok na kompenzační bonus Proč nemají realitní makléři nárok na kompenzační bonus


 

JUDr. Radka Locher

odebírat zprávy