Návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti se vrací do Poslanecké sněmovny. Co to znamená?

Návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti se vrací do Poslanecké sněmovny. Co to znamená?

17.8.2020 - Schvalování zákonů je běh na dlouho trať. To, že je návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou ještě neznamená, že je vyhráno. O zákonu musí hlasovat také Senát a následně jej musí podepsat prezident republiky. Stejným schvalovacím procesem musí projít také návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti, který 12. 8. vrátili senátoři zpět do Sněmovny k novému projednání. Co to pro všechny, kteří od prosince loňského roku koupili nemovitost znamená? A jak to bude s úhradou daně z nabytí nemovitostí u vkladů, které na zápis do katastru nemovitostí teprve čekají?

Dle návrhu schváleného vládou ze dne 30. 4. 2020, by mělo dojít ke zrušení daně z nabytí nemovitosti. Podle návrhu zákona by mělo ustanovení platit zpětně pro vklady vložené do katastru nemovitostí po 1. prosinci 2019. Aktuálně platí odklad pro úhradu daně z nabytí nemovitosti na základě rozhodnutí ministryně financí a to do 31. 12. 2020. Pokud klient již daň z nabytí nemovitosti uhradil, bude mu daň, po schválení novely, na základě žádosti vrácena.

Změny v odpočtech úroků z úvěrů na bydlení
Původní návrh na zrušení možnosti odpočtu úroků z úvěru na bydlení od základu daně byl poslanci zamítnut. Namísto toho by mělo dojít ke snížení maximální výše odečitatelných úroků z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč pro úvěry uzavřené po 1. 1. 2021, pokud ovšem Sněmovna příjme pozměňovací návrh Senátu, nebo pro úvěry uzavřené po 1. 1. 2022, pokud Sněmovna pozměňovací návrh Senátu nepřijme. U stávajících smluv bude možné úroky odečítat nadále ve výši 300 tis. Kč, a to i v případě následného refinancování.

Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti
Součástí návrhu zákona je také prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka z 5 na 10 let. Bude se týkat nemovitostí, u kterých ke vkladu do katastru nemovitostí dojde po 1. 1. 2021. V případě nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka, u které dojde ke vkladu do 31. 12. 2020, bude při prodeji nadále platit současný časový test 5 let.

Novela nabízí možnost dani se vyhnout i při prodeji před uplynutím 10-ti leté lhůty – pokud bude výnos použit na obstarání bytové potřeby. Jako příklad můžeme uvést prodej chaty nebo nebytové jednotky. Pokud si za získané prostředky koupí prodávající byt ke svému bydlení, daň ze zisku hradit nebude.

U nemovitostí, ve kterých má vlastník alespoň 2 roky trvalé či jinak prokázané bydliště, zůstane nadále příjem z prodeje osvobozen od daně. Při dřívějším prodeji bude od daně osvobozen, pokud kupní cenu použije na bytovou potřebu. Obdobně bude nadále od daně osvobozeno odstupné, pokud bude použito na bytovou potřebu.

Novela sjednocuje definici bytové potřeby v novém § 4a. Definice je obdobná současnému vymezení pro účely odečtu úroků.

Aktuální stav zákona
Zákon schválila Sněmovna, ale Senát návrh vrátil Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Sněmovna buď pozměňovací návrhy Senátu přijme, nebo novelu schválí v původním znění.

Očekáváme spíše přijetí znění novely ze Senátu. Pozměňovací návrh Senátu odstraňuje formální nepřesnosti, které se do textu dostaly v rámci změn v Poslanecké sěmovně. Obsahově se senátní návrh liší ve zpřesnění definice bytové potřeby nákupu pozemku s budoucí výstavbou. Dosud bylo nutné doložit zahájení výstavby do 4 let od uzavření smlouvy o úvěru, nově je navrženo od data nabytí pozemku. Zásadní změnou by byla úprava data, od kterého se bude počítat snížený limit pro úroky odečitatelné od základu daně. U senátního návrhu je to od 1. 1. 2021. Pokud Sněmovna pozměňovací návrh Senátu nepřijme, tak o rok později, tedy od 1. 1. 2022.

Stále tedy platí, že se vyplatí s vyšším úvěrem neotálet. Zatím ale není známé, do kdy bude možné využít jak vyšší limit pro odečet úroků až do 300 tis. Kč a zároveň nehradit daň z nabytí nemovitosti. Zda to bude do konce letošního nebo až příštího roku.

U úvěrů uzavřených do uvedeného data bude možné s vyšším limitem počítat i do budoucna, a to i v případě refinancování. Předpokládáme, že Poslanecká sněmovna bude návrh schvalovat v září a změny budou moci platit dle uvedených termínů.

Vládou schválené zrušení daně z nabytí nemovitosti má platit zpětněZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Vládou schválené zrušení daně z nabytí nemovitosti má platit zpětně
Daň z nabytí nemovitosti. Nebylo by lepší ji zrušit?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Daň z nabytí nemovitosti. Nebylo by lepší ji zrušit?
Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitostiZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitosti

Vláda schválila odložení úhrady daně z nabytí nemovitosti. Tentokrát do konce rokuZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Vláda schválila odložení úhrady daně z nabytí nemovitosti. Tentokrát do konce roku
Proč koupit nemovitost právě v roce 2020?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Proč koupit nemovitost právě v roce 2020?
Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitosti. Už chybí jen podpis prezidentaZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitosti. Už chybí jen podpis prezidenta 

JUDr. Radka Locher

odebírat zprávy