Jak stát pomáhá lidem dohledat majetek

Jak stát pomáhá lidem dohledat majetek

27.6.2022 - Jedním z úkolů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je čistit katastr nemovitostí od takových, které jsou zapsané na zaniklé či nedohledané státní subjekty, či na nedostatečně identifikované vlastníky. Co to znamená?

Úřad má ve své správě téměř 215 tisíc majetkových položek v účetní hodnotě přesahující 19 miliard korun. Majetek přebírá jednak od jiných státních institucí, které ho již nepotřebují ke své činnosti, nebo po lidech, kteří zemřou bez dědiců. Rovněž řeší majetek, který byl použit ke spáchání trestného činu nebo byl v rámci trestné činnosti zabaven. A také získává majetek ze soudních úschov či dohledaný majetek po zaniklých státních institucích, které nemají právního nástupce.

Jak se dohledávají nemovitosti?

Úřad podle slov generální ředitelky Kateřiny Arajmu také dohledává majitele nemovitostí. Dohledávají se nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky, a především ty, které brání obcím a krajům v jejich rozvoji či výstavbě veřejné infrastruktury. Od roku 2014 se takto podařilo vyřešit více než 43 tisíc nemovitostí.

Dohledávání neznámých vlastníků představuje časově a mnohdy i odborně náročnou činnost, kdy je potřeba vyhledávat informace v matrikách, archivech, a to i v zahraničí. Nejčastějším výsledkem šetření je zjištění, že vlastník již nežije, a proto je podán podnět k zahájení dědického řízení. V uplynulém roce se to týkalo takřka 64 % případů.

Pokud se nenajde ani dědic, připadne po uplynutí zákonem stanovené doby nemovitost státu

Pak Úřad nabídne nemovitost dle zákona jiným státním institucím. Pokud o něj neprojeví zájem, může se majetek v určitých případech převést na obce nebo kraj. V uplynulém roce tak bylo obcím zdarma převedeno 2 326 nemovitostí v hodnotě přesahující 160 milionů korun. Kraje, včetně správ silnic, získaly 952 nemovitostí v hodnotě přes 60 milionů korun.

Aukční portál pro prodej státního majetku

Jestliže se majetek nepřevede na obec či kraj, hledá se nový vlastník, a to prostřednictvím elektronické aukce. Elektronický aukční systém vybudoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastními silami a spustil jej v roce 2018. Od této doby do konce ledna 2022 tam proběhlo přes 17 tisíc aukcí, v nichž stát získal už přes 1,9 miliardy korun. "Zaznamenali jsme i aukci s rekordními 965 příhozy nebo s nárůstem kupní ceny v aukci i o 249 900 %," říká generální ředitelka Kateřina Arajmu.

Nabídky jsou zveřejňovány na portálu nabidkamajetku.cz. Zájemci naleznou na stránkách také nabídky jiných státních institucí. Prostřednictvím portálu se prodávají však nejen nemovitosti a družstevní podíly, ale i jiný majetek státu, jako například domácí spotřebiče, dopravní prostředky, hroby, nářadí, výpočetní technika, či dokonce zvířata.

Pokud potřebuje obec vyřešit letitý problém s pozemkem nebo nemovitostí, kde je nedohledatelný majitel, může se obrátit na jedno z 53 regionálních pracovišť Úřadu. Zaměstnanci úřadu pomohou s dohledáním potřebných dokumentů a vysvětlí možnosti a podmínky, za jakých bude možné jim majetek převést.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Seznam zapomenutých nemovitostí. Kde zjistíte, jestli náhodou nevlastníte pozemek, o kterém nevíte? Seznam zapomenutých nemovitostí. Kde zjistíte, jestli náhodou nevlastníte pozemek, o kterém nevíte?Digitalizace katastrálních map pokračuje novým mapováním. Co to pro vás znamená? Digitalizace katastrálních map pokračuje novým mapováním. Co to pro vás znamená?Víte, co vlastníte? Při převodu je třeba mít jasno Víte, co vlastníte? Při převodu je třeba mít jasnoKde a jak získat informace o nemovitosti Kde a jak získat informace o nemovitosti
Co je to pacht a co všechno si lze propachtovat? Co je to pacht a co všechno si lze propachtovat?

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy