Kde a jak získat informace o nemovitosti

Kde a jak získat informace o nemovitosti

7.5.2019 - Aplikací, v nichž můžete získat informace o nemovitosti, je několik. Tou nejpodstatnější je určitě katastr nemovitostí, který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). U těch ostatních, informativních, je dobré si následně údaje ověřit právě na katastru. Co vše lze dnes zjistit, aniž byste opustili pohodlí svého domova?

Dálkový přístup po registraci
Aplikace dálkový přístup umožňuje získat elektronickou podobu dokumentů z katastru nemovitostí registrovaným subjektům. Přístup k internetovým aplikacím je možný pouze prostřednictvím zákaznických účtů a uživatelských oprávnění a uděluje jej na základě vyplněné žádosti ČÚZK. O založení běžného placeného účtu může požádat kdokoliv, ale vzhledem k tomu, že budou služby měsíčně fakturovány, jedná se o přístup, který využijí spíše profesionálové. Účty pro bezúplatný dálkový přístup jsou určeny pouze pro samosprávné orgány obcí, měst, krajů, pro stát, notáře a soudní exekutory. Totéž platí pro speciální přístupy pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.

Informace v katastru pro veřejnost zdarma
Nahlížení do katastru nemovitostí na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz je volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti jsou však oproti dálkovému přístupu omezené. Aplikace například neumožňuje získat výpis z katastru a některé další výstupy zdarma. Ale je možné provést jejich nákup prostřednictvím platebního portálu. Nicméně informací, které tam získáte, je dostatek a mohou sloužit jako vstupní údaje pro další postup. Jsou to například údaje o vlastnictví parcel, staveb, bytů nebo nebytových prostor, informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Veřejný dálkový přístup RUIAN
Veřejný dálkový přístup je napojený na nahlížecí portál a obsahuje další podrobnější údaje, včetně technicko-ekonomických atributů staveb, jako například datum dokončení stavby, počet bytů, zastavěná a podlahová plocha, obestavěný prostor, počet podlaží a vchodů, druh svislé nosné konstrukce, informace o napojení stavby na jednotlivé inženýrské sítě a způsobu vytápění a informace o vybavení stavby výtahem.

Podle čeho hledat
Při nahlížení do katastru nemovitostí potřebujete k vyhledání lokalitu a číslo popisné nebo evidenční. Nelze vyhledat nemovitost podle rodného čísla, jména a příjmení či podle názvu firmy nebo IČ. K tomu je nutné použít Dálkový přístup s registrací.

Informace o cenách nemovitostí jsou již dostupné
Plánujete-li nákup nemovitosti v určité lokalitě, může vás zajímat, že nyní je také možné zjistit cenu. Platí to však pouze pro nemovitosti, které byly zakoupeny (prodány) po 1. 1. 2014, a vždy pouze pro poslední transakci. Zda cena je zapsána, zjistíte v nahlížení do katastru, ale aplikace neposkytuje informace o cenách. Ty lze získat jedině za úplatu prostřednictvím Dálkového přístupu nebo na přepážkách katastrálních pracovišť.

Jindra Svitáková

odebírat zprávy