Město Brno aktualizovalo podmínky pro zájemce o družstevní byty

Město Brno aktualizovalo podmínky pro zájemce o družstevní byty

4.1.2022 - Městské družstevní bydlení, které nabídne v Brně podstatně dostupnější byty, než je možné získat na trhu, má již jasné obrysy. Brněnské zastupitelstvo schválilo 7. prosince 2021 nová kritéria pro další přihlašování zájemců. Připraveny pro zahájení výstavby jsou také již některé vybrané lokality.

Jak bude fungovat družstevní bydlení s účastí města
Zatímco cíle běžných developerských projektů je přinášet svým majitelům zisk, principy bytových družstev jsou jiné. Družstvo poskytuje svým členům byty za nákladové ceny. Proto se bydlení stává dostupné i pro ty, kteří by v bance na hypotéku nedosáhli.

Město Brno spolu se dvěma společnostmi vlastněnými městem založí družstvo, do kterého město vloží pozemky a projekt výstavby. Poté si družstvo vezme úvěr u banky, vybere zhotovitele a nechá postavit bytové domy. Po kolaudaci budov budou do družstva vstupovat další členové – fyzické osoby – družstevníci, kteří budou byty užívat a platit nájemné, z něhož bude družstvo splácet úvěr. Po splacení úvěru se počítá s tím, že byty budou převedeny do vlastnictví družstevníků. První družstva budou založena v první polovině roku 2022.

Jak probíhá výběr žadatelů
Na konci roku 2018 proběhlo první kolo přihlášek, ze kterého nyní město eviduje 502 žádostí. Další kolo pro podávání přihlášek bude vyhlášeno po vydání územního povolení pro výstavbu. Magistrát však reagoval na stávající tragickou situaci na volném trhu s byty, kdy na byt mají problém dosáhnout i průměrně vydělávající lidé středního věku, a upravil některá kritéria pro podání přihlášek. Především zvýšil věkovou hranici z původních 36 let na 45 let a zpřesnil příjmové limity žadatelů.

Nyní je třeba, aby průměrný čistý měsíční příjem žadatelů za posledních 12 měsíců nebyl u bytu do 40 m2 nižší než 35 000 Kč a vyšší než 50 000 Kč, u bytu 40-50 m2 nižší než 40 000 a vyšší než 60 000 Kč, u bytu 50-70 m2 nižší než 50 000 Kč a vyšší než 70 000 Kč, u bytu 70-85 m2 nižší než 60 000 a vyšší než 80 000 Kč a u bytu 85-100 m2 nižší než 70 000 a vyšší než 85 000.  Žádný z žadatelů nesmí vlastnit či spoluvlastnit jakýkoliv nemovitý majetek určený k bydlení a nesmí být členem bytového družstva, s jehož členstvím je spojen nájem družstevního bytu.

Výběr bude prováděn losem
Losovány nebudou konkrétní byty, ale pořadí, v jakém si pak jednotliví žadatelé budou nabízené byty vybírat. Nejprve se bude losovat skupina žadatelů s dítětem a současně s trvalým pobytem v Brně, poté skupina bezdětných žadatelů s trvalým pobytem v Brně, dále skupina žadatelů s dítětem bez trvalého pobytu v Brně, a nakonec bezdětní žadatelé, kteří nemají trvalý pobyt v Brně.

Lokality připravované pro družstevní bydlení
Aktuálně se počítá s celkem šesti rozvojovými lokalitami. "V Aleji" v k. ú. Holásky se předpokládá vybudování novostavby bytového domu s cca 35 byty (2023–2024). V projektu "Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa" má být vybudováno cca 350 bytů (2023–2025), záměr "Rumiště" (areál bývalého Dřevopodniku) předpokládá vybudování cca 250 bytů (2024–2026). Bytová výstavba v Přízřenicích by měla v letech 2024–2026 přinést cca 300 družstevních bytů, vnitroblok na Francouzské pak v letech 2023–2025 93 bytů a projekt "Na Kaménkách, Černovice" předpokládá výstavbu minimálně 380 bytových jednotek s realizací v letech 2026–2028. Čerstvě se připravuje i lokalita Červeného kopce z ulice Kejbaly městské části Bohunice, kde je naplánována výstavba zhruba 300 bytů.

Družstevní výstavba je osvědčenou metodou výstavby, od které se však u nás po roce 1989 prakticky ustoupilo. Bytová družstva fungovala spíš jako správcovské firmy a postupně se většina z nich po splacení anuity členů přetransformovala v SVJ. Ovšem nyní, především v souvislosti se stoupajícími cenami nemovitostí, se mnohá města v rámci podpory dostupného bydlení k družstevní výstavbě začíná vracet.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Brněnský magistrát spustil nový web o bydleníBrněnský magistrát spustil nový web o bydlení
Cena za metr čtvereční je aktuálně v Brně o 30 procent vyšší než loni. I přesto prodeje nových bytů trhají rekordyCena za metr čtvereční je aktuálně v Brně o 30 procent vyšší než loni. I přesto prodeje nových bytů trhají rekordyV Brně se nové byty prodávají o 41 procent dráž než před rokemV Brně se nové byty prodávají o 41 procent dráž než před rokemBrno dává zelenou dotacím pro zelené střechyBrno dává zelenou dotacím pro zelené střechyBrno průkopníkem ve sdíleném bydleníBrno průkopníkem ve sdíleném bydlení


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy