Je možné použít na prodej nebo pronájem nemovitostí vzorové smlouvy z internetu?

Je možné použít na prodej nebo pronájem nemovitostí vzorové smlouvy z internetu?

20.7.2021 - Správně sepsaná smlouva může do budoucna ušetřit mnoho problémů a nepříjemností. Ačkoli se to vzory kupních či nájemních smluv na internetu jen hemží, odborníci je nedoporučují používat. Málokdo si při stahování takové smlouvy všimne poznámek konstatujících například, že jde o vzorový dokument, který nemusí obsahovat veškeré náležitosti konkrétní obchodní transakce či který je doporučován ke konzultaci s právním zástupcem.

Nájemní smlouva k nemovitosti
Dobře sepsaná nájemní smlouva je předpokladem seriózního smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud pronajímatel zakoupil investiční byt, má činžovní dům, v němž pronajímá byty či nebytové prostory, lze předpokládat, že mu tyto aktivity generují tolik finančních prostředků, že se mu vyplatí nechat si zhotovit nájemní smlouvu v právní kanceláři.

Šetřit peníze tím, že bude pronajímatel používat smlouvy, jejichž vzory stáhl z internetu, se nemusí vyplatit. Na mnoha stránkách, které tyto vzory nabízejí, jsou totiž dostupné dokumenty neaktuální. Často nereflektují nejnovější změny v zákonech, nebo odkazují na již neplatné normy. Navíc, provozovatelé webových stránek, kteří smlouvy zveřejňují, neponesou v budoucnu odpovědnost za případné škody, které pronajímatelům v důsledku špatně uzavřené nájemní smlouvy vzniknou.

Pokud pak dojde k soudnímu sporu, může jej pronajímatel prohrát právě z důvodu neplatnosti některého ustanovení smlouvy, která neodpovídá například poslední platné verzi občanského zákoníku.

Odborníci z oblasti realit upozorňují, že tyto smlouvy nahrávají například notorickým neplatičům nebo nájemcům, kteří po sobě nechají třeba vybydlený byt.

Pokud se totiž pronajímatel spolehne, že vzorová smlouva stažená z internetu je dostačující, nezahrne do smlouvy třeba potřebné přílohy, které u univerzálních vzorů chybějí. Častou chybou je absence předávacího protokolu, který obsahuje soupis zařízení a popisuje stav bytu v době předání. Jestliže chybí a není ve smlouvě výslovně uveden jako nedílná příloha smlouvy, bude pronajímatel složitě dokazovat, že nájemce z bytu odvezl příslušenství, elektroniku či poničil konkrétní vybavení.

Nikdy neuzavírejte kupní smlouvu na nemovitost bez právní pomoci
Kolikrát za život prodáváte nemovitost? Jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího nastává tato událost často jen jednou za život. Přitom se jedná o několikamilionové částky, takže konzultaci kupní smlouvy s právníkem by neměla zanedbat ani jedna ze smluvních stran.

Zpracování smluvní dokumentace k prodeji nemovitosti vlastními silami, i samotný proces zajištění převodu vlastnického práva, může být pro laika poměrně složitým procesem.

Vzor kupní smlouvy nebývá pro danou situaci dostatečný a těžko bude vyhovovat oběma smluvním stranám. Nejde jen o specifikaci předmětu prodeje či stanovení kupní ceny a způsob její úhrady.

Kupní smlouva by měla řešit i skutečnosti, zda na prodávané nemovitosti neváznou žádné právní vady, vypořádat se s případnou zástavou na nemovitosti, konstatovat, zda je uhrazena daň z nemovitosti za předešlé roky, kdo má na nemovitosti zapsán trvalý pobyt či sídlo, nebo zda kupující přebírá či nepřebírá dluhy prodávajícího.

Také v tomto případě se nesmí zapomenout na přílohy, které budou obsahovat popis stavu nemovitosti, případné zjevné vady, o nichž byl kupující informován, způsob předání nemovitosti a mnoho dalšího. Pokud tato a další podobná ustanovení nebudou v kupní smlouvě obsažena, vystavuje se prodávající možnosti reklamace, na jejímž konci může být nejen sleva z kupní ceny, ale třeba i zrušení kupní smlouvy.  

Kvalitní smlouva je podstatnou zárukou dobré obchodní transakce. Proto využití kvalifikovaného právníka se specializací na realitní obor znamená ušetřit si do budoucna starosti a prodat či pronajmout nemovitost bez zbytečných rizik.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Nebojte se zeptat na technický stav nabízené nemovitosti Nebojte se zeptat na technický stav nabízené nemovitosti


Pronajímáte byt? Jaká jsou vaše práva a povinnosti Pronajímáte byt? Jaká jsou vaše práva a povinnosti

Pro bydlení v podnájmu se doporučuje písemná smlouva Pro bydlení v podnájmu se doporučuje písemná smlouva

Na co si dát pozor při prodeji nebo koupi družstevního bytu Na co si dát pozor při prodeji nebo koupi družstevního bytu

Je spolubydlení společným nájmem bytu? Je spolubydlení společným nájmem bytu? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy