Pro bydlení v podnájmu se doporučuje písemná smlouva

Pro bydlení v podnájmu se doporučuje písemná smlouva

17.2.2021 - Jestliže uvažujete o prvním bydlení, často to bývá podnájem. Buď ve formě spolubydlení, nebo třeba i pronájmu družstevního bytu. Výhody spolubydlení začínají oceňovat i senioři. Pozor však na smluvní ujednání. Nemusíte sice sepsat písemnou smlouvu, ale právníci a makléři to doporučují.

Domluvit se: "Budeme spolu bydlet, ty budeš platit to a já zase ono," je tak jednoduché... Může se však stát, že nebudete s ostatními dobře vycházet. Nebo najednou zjistíte, že se musíte ze dne na den odstěhovat. Podnájemník má totiž podstatně menší práva než nájemník. Proto je písemná smlouva o podnájmu více než potřebná.

Vyznejte se v pojmech nájem a podnájem
Nájemní byt je takový, který pronajímá přímo vlastník. Pokud jej pronajímá nájemce (dříve nájemník), jde již o podnájem. To se týká především družstevních bytů. Pokud mají členové družstev právo byt pronajímat, bude ten, komu ho pronajmou, podnájemníkem. Členové družstev totiž nejsou vlastníky bytů, ale jen nájemci. Vlastníkem je bytové družstvo.

Stejné to je se spolubydlením. Pokud v bytě bydlí osoba, která má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem bytu, další osoba bude podnájemníkem (resp. podnájemcem). V tomto vztahu ale nejsou osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, jako děti, manželka, rodiče, prarodiče. Jde o cizí osobu, která se s nájemcem dohodla na bydlení v jednom bytě, ale ne na společné domácnosti.

Co znamená podnájem pro nájemce
Nájemce zůstává i nadále odpovědný za byt. Platí nájem a veškeré úhrady za energie. Je také odpovědný za případně způsobené škody. Mezi pronajímatelem a podnájemcem totiž není právní vztah, nemají vůči sobě vzájemná práva a povinnosti. Způsobí-li tedy podnájemce škodu v bytě nebo v domě, může pronajímatel požadovat její náhradu po nájemci.

V jakém postavení je podnájemce
Už slovo podnájem navozuje pocit, že jde o něco dočasného. V podnájmu se většinou nebydlí po celý život. Tomu odpovídají podstatně menší práva, než v případě nájmu bytu. Podnájemce si tak musí být vědom svého postavení. Nejdůležitější je nejistota délky podnájmu. Podnájem bytu totiž vždy skončí tehdy, pokud skončí jeho nájem. Nelze v bytě nadále bydlet, pokud se odstěhuje současný nájemce, protože právě s ním má podnájemce dohodu o podnájmu. Ne s vlastníkem bytu.

Existují i další nevýhody. U nájmu lze zapsat trvalé bydliště bez souhlasu majitele nemovitosti, resp. pronajímatele. U podnájmu se praxe i právní názory rozcházejí. Některému úřadu stačí řádně uzavřená smlouva o podnájmu, jinde je třeba předložit souhlas vlastníka nemovitosti.

U nájmu nelze také smluvně zakázat například chov zvířat nebo kouření v bytě – bylo by to v rozporu se zákonem. U podnájmu si to může nájemce vymínit.

Písemná smlouva o podnájmu chrání podnájemce
Podnájemní smlouvu sepisuje nájemce a podnájemce. Měla by obsahovat především vymezení předmětu smlouvy – tj. které prostory a v jakém rozsahu může podnájemce užívat. Dále musí stanovit platbu za podnájem, její splatnost a dohodnout další práva a povinnosti. To je především kauce, její výše a vrácení při ukončení podnájmu, výpovědní lhůta, případné sankce za pozdní platby, doba podnájmu a možnost prodloužení, počet osob a povolení či zákaz chovu domácích zvířat. Smlouva by měla také obsahovat vybavení bytu, které může podnájemce používat, řešení závad a poruch.

Podnájem bývá často startem do samostatného života. Ověřit si důkladně všechna fakta a sepsat písemně přesné podmínky podnájmu je nejlepší způsob, jak se vyhnout zbytečným konfliktům a nedorozuměním mezi nájemcem a podnájemcem.

Zaujalo vás téma. Doporučujeme:

Jak si najít ideální pronájemJak si najít ideální pronájem

Vychází výhodněji vlastní nebo nájemní bydlení?Vychází výhodněji vlastní nebo nájemní bydlení?

Jak postupovat, když není na nájemJak postupovat, když není na nájem

Při pronájmu bytu nebo domu dejte na rady profesionálůPři pronájmu bytu nebo domu dejte na rady profesionálů

Je spolubydlení společným nájmem bytu?Je spolubydlení společným nájmem bytu? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy