Jaký je rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou?

Jaký je rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou?

7.6.2021 - Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky, katastrálního území, hranicí vlastnickou, či hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, případně hranicí jiného práva. Parcelou je pak pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Pozemek nelze úplně zničit. Lze jen ovlivnit jeho hodnotu, a to někdy velmi podstatně. Pozemky se liší především svým umístěním a využitím z hlediska technického, právního a komerčního. Hodnotu pozemku může zvýšit, nebo naopak snížit, změna územního plánu. 

Ke zvýšení hodnoty přispěje také vybavení inženýrskými sítěmi, dostupnost dopravy a další infrastruktury. V budoucnu lze předpokládat, že obce a developeři se budou snažit dosáhnout zvýšení cen pozemků určených pro bytovou výstavbu i úpravou okolí. Vždyť pohled jiskřící hladinu jezírka je naprosto odlišný od pohledu na bahnitý prostor bývalého rybníku zarostlý náletovými rostlinami.

Investice do pozemku se vyplatí
Zakoupení pozemku je bezpečným uložením peněz a během několika let i jejich zhodnocení. Je to v podstatě nejméně riziková investice. Pokud budete potřebovat peníze, lze pozemek prodat, nebo jej použít jako bankovní zástavu. Navíc se nemusí prodávat celý. Lze jej rozdělit a prodat jen část, nebo prodat zvlášť jednotlivé části – nové pozemky.

Při nebezpečí zvýšené inflace znamená pozemek jistotu, která ochrání vaše peníze před znehodnocením. Ani v době krize nikdy neklesne pozemek v ceně tolik, jako byt, nebo jiný finanční nástroj, jako například akcie.

Pozemek lze také snadněji udržovat. Pokud koupíte dům jako investici, musíte jej udržovat v dobrém provozuschopném stavu. V případě pozemku stačí často dbát na oplocení, případně jej občas posekat. Mimo daně z nemovitosti nemá pozemek žádné nároky na další náklady, jako jsou energie, poplatky do fondu oprav a podobné.

Možná rizika
Pozemky jsou v podstatě nezávislé na společenském zřízení, formách vládnutí i na ekonomických změnách. Výjimkou je několik historických etap. U nás to byla pozemková reforma v roce 1919 a komunistický únorový převrat roku 1948, po němž následovala krádež pozemků státem, schovaná pod akci „Kulak“, což byla v podstatě likvidace soukromých zemědělců.

Reálně se může objevit nečekaná regulace ze strany obce, změna územního plánu, nebo regulace požadovaná orgány ochrany životního prostředí, která případně omezí funkčnost pozemku či výstavbu na něm. Problémem může být také připojení na sítě.

Co při nákupu pozemku sledovat
Ověřte si v katastru nemovitostí veškeré náležitosti. Zda na něm neváznou zástavní práva, zda jsou dobře stanoveny hranice pozemku. Zajděte na stavební úřad, na obecním úřadě se podívejte na územní plán, případně na regulační plán. Jestliže chcete na pozemku stavět, prověřte případné možnosti změny plánu, umístění stavby a také veškeré možnosti přístupu na pozemek a k inženýrským sítím.

Nechcete-li stavět a máte pozemek jako investici, i tak jej můžete využít, a tím dále zhodnotit vložené prostředky. Může sloužit například jako zahrada, zdroj rychle rostoucích dřevin, pro pěstování ovoce a zeleniny, nebo třeba pro zapůjčení na zahradní slavnosti, nebo pro letní ubytování turistů.  

Pozemek představuje trvalou hodnotu, je to přírodní zdroj, který nelze zmnožit, nahradit nebo totálně zničit. A právě proto se cena pozemků bude stále zvyšovat. Jsou tak v podstatě nejjistější investicí, která v budoucnu neztratí svou cenu.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Na co si dát pozor při koupi stavební parcely Na co si dát pozor při koupi stavební parcely

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební

Napojení pozemku na inženýrské sítě. Kdo to zaplatí? Napojení pozemku na inženýrské sítě. Kdo to zaplatí?

Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu

Neudělejte chybu hned na začátku a pečlivě prostudujte územní plán Neudělejte chybu hned na začátku a pečlivě prostudujte územní plán

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy