Jak vysoké lze získat dotace na nízkoenergetické byty a rodinné domy?

Jak vysoké lze získat dotace na nízkoenergetické byty a rodinné domy?

27.10.2020 - I v letošním a následujícím roce, až do 31. prosince 2021 (nebo vyčerpání dotace) lze žádat stát o příspěvek z programu Nová zelená úsporám na nákup nového rodinného domu či bytu, nebo na výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Nákup bytu
Z programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností. Dotace se vypočítává podle fixní částky stanovené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy kupovaného bytu. Výše fixní částky je 1300 Kč/m2, nejvýše to může být 200 000 Kč.

O dotaci žádá fyzická osoba – první nabyvatel nové bytové jednotky, který kupuje byt od stavebníka, který dům řádně dokončil a jehož stavba byla povolena po 30. 7. 2019 včetně. 

K převodu vlastnictví musí dojít do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s jeho užíváním. Za platné datum se považuje datum zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí. Podporu může získat stejný žadatel pouze jednou za dobu trvání programu. Dotace ale nemůže být poskytnuta, pokud stavebník čerpal tuto dotaci na výstavbu předmětného bytového domu.

Nákup rodinného domu
Dotace se poskytuje na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podle dosažených energetických parametrů budovy jde o jednorázovou částku ve výši 300 000 Kč nebo 450 000 Kč.

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je zároveň prvním nabyvatelem rodinného domu. To znamená, že se podpora vztahuje na koupi řádně dokončeného domu od stavebníka, jemuž byla stavba povolena od 30. 7. 2019 včetně. K převodu vlastnictví musí dojít do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s užíváním domu. Podporu lze poskytnout také pouze jednou za dobu trvání programu a nelze ji poskytnout na domy, na jejichž výstavbu již poskytnuta podpora stavebníkovi.

Výstavba rodinného domu
Ze stejného programu lze získat také dotaci na výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Výše dotace může být 150 000 Kč, 300 000 Kč nebo 450 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy, ne však více než 50 % způsobilých výdajů. Takže čím úspornější bude dům, tím vyšší dotaci lze získat. Ideální je, pokud dům využívá co nejvíce energie z obnovitelných zdrojů.

K tomu však lze ještě v rámci tohoto programu vyplatit stavebníkovi náklady na výstavbu zelené střechy, a to 800 Kč/m2 její půdorysné plochy, dále na zpracování odborného posudku a změření průvzdušnosti obálky budovy (35 000 Kč) a využití tepla z odpadních vod (5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo v případě systému centrálního, nejvýš 15 000 Kč na jeden dům).

O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby. Žadatelé z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje mohou získat o 10 % více. Důležité je, že žádat o podporu na výstavbu domu je možné i zpětně.

Podmínkou získání dotace je, že instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním, maximální velikost rodinného domu je 350 m2 a opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Stavebníci se často obávají, že žádost o dotaci je složitý proces a raději staví bez dotace, i když by jim program pomohl dosáhnout na kvalitnější bydlení. Přitom žádost lze vyřídit online na webových stránkách. K tomu pak stačí donést na příslušné regionální pracoviště kompletní požadované doklady. Podrobné informace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory na webových stránkách novazelenausporam.cz.

Rekuperace zvýší hodnotu vašeho domuZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Rekuperace zvýší hodnotu vašeho domu
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný důmZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný dům
Nízkoenergetický rodinný dům. Od roku 2020 jiný nepostavíteZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Nízkoenergetický rodinný dům. Od roku 2020 jiný nepostavíte
Stavba pasivního domu vyžaduje precizní návrhZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Stavba pasivního domu vyžaduje precizní návrh
Proč je dobré znát energetickou náročnost nemovitostiZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Proč je dobré znát energetickou náročnost nemovitosti


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy