Trvalý pobyt nezakládá další práva

Trvalý pobyt nezakládá další práva

13.8.2020 - Mnoho pronajímatelů se stále domnívá, že trvalý pobyt zakládá právo na užívání bytu. To však není pravda. Naopak, nájemník potřebuje z mnoha důvodů mít trvalý pobyt v místě, kde žije a pracuje. Ať je to místo k zasílání korespondence, právo na spádovou školu pro děti, parkovací zóny a mnoho dalších.

Mnoho let zdánlivá noční můra vlastníků. Ovšem při bližším zkoumání to zdaleka není takové riziko, jak se na první pohled zdá. Nájemník má na trvalý pobyt právo.

Právo užívat nemovitost nevzniká s trvalým pobytem
Právo užívat byt, dům nebo jeho část vyplývá z vlastnictví objektu, nájemního práva, členství v družstvu, věcného břemene užívání a podobných práv. Trvalý pobyt je oproti tomu pouze evidenční údaj, nikoliv právo. Nelze tedy dokládat oprávnění ke vstupu či bydlení v určité nemovitosti pouhým trvalým pobytem. Právo někde bydlet musí být doloženo příslušnými právně závaznými listinami, například výpisem z katastru nemovitostí, nájemní smlouvou, členstvím v bytovém družstvu a podobně.

Právo trvalého pobytu nezakládá žádná další práva. Zákon stanoví jasně, že "z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému ani k vlastníkovi nemovitosti." Tedy ani například právo na náhradní bydlení v případě výpovědi smlouvy.

Trvalý pobyt i bez souhlasu pronajímatele
Podle zákona č. 133/2000 o evidenci obyvatel si nájemník může zřídit trvalé bydliště bez souhlasu pronajímatele. Učiní tak na ohlašovně příslušného městského či místního úřadu. I pokud nájemní smlouva stanoví, že nelze v bytě zřídit trvalý pobyt, úředníci městské části nesmějí k takovému ustanovení přihlížet a trvalý pobyt zřídí.

Při přihlášení nájemce předkládá nájemní smlouvu, občanský průkaz a vyplněný přihlašovací lístek. Poté, co se člověk k trvalému pobytu přihlásí, úřad písemně oznámí tuto skutečnost majiteli uvedenému v nájemní smlouvě.

Riziko exekuce
To tu opravdu je. Ale ne v důsledku přihlášení k trvalému pobytu. Exekutor totiž v případě, že jeho výzvy na místo známé adresy nejsou účinné, prověřuje nejen trvalé bydliště, ale i další místa, kde se může dlužník zdržovat. Proto zřízení trvalého bydliště nebo jeho nezřízení nebude mít například na případné zabavení zařízení bytu žádný vliv.

Pokud by k exekuci došlo, bude třeba prokázat, které zařízení je nájemce a které pronajímatele. Proto je dobré, pokud je byt pronajímán zařízený, mít v nájemní smlouvě nebo její nedílné příloze – předávacím protokolu – veškeré zařízení podrobně sepsané.

Jestliže však dojde na exekuci, je nejvýše pravděpodobné, že nájemník se začne v důsledku svých finančních problémů opožďovat také s placením nájemného, případně jej přestane platit vůbec. V tu chvíli je třeba jednat bez zbytečného prodlení. Pokud nezaplatí dvakrát, je možné mu dát výpověď z nájmu výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou pro hrubé porušení povinností nájemce. Pokud bude dlužit nájemné za tři měsíce, můžete po výzvě k úhradě přistoupit k okamžité výpovědi.

Odhlášení nájemníka z bytu
Nájemník nemá povinnost se z bytu po odstěhování odhlásit. Pouze se přihlásí jinde a tato ohlašovna dá vědět předchozí, že osoba je nyní hlášená v novém místě. Jestliže chce mít pronajímatel jistotu, že bývalý nájemník je odhlášen, může si to na úřadě ověřit. A pokud k odhlášení nedošlo, lze podat žádost o zrušení trvalého pobytu.

Úřad poté povede správní řízení a v případě, že nemá bývalý nájemník nové trvalé bydliště, stane se jím sídlo městského úřadu.

Ke zrušení trvalého pobytu a získání úřední adresy dochází ve správním řízení. Zpravidla je přidělována osobám, které se přestaly v místě trvalého pobytu zdržovat a nemají tam užívací práva. Často je to v případech koupě bytu, kdy nový vlastník má v prázdném bytě trvale hlášeny cizí osoby nebo na základě rozhodnutí soudu o vyklizení bytu. O úřední adresu na magistrátu však zájemce sám požádat nemůže.

Odmítá spoluuživatel opustit váš byt? Jednejte podle právaZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Odmítá spoluuživatel opustit váš byt? Jednejte podle práva
Potřebuje nájemce souhlas majitele k nahlášení trvalého bydliště?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Potřebuje nájemce souhlas majitele k nahlášení trvalého bydliště?
Plánované změny Ministerstva financí, které mohou ovlivnit trh s bydlenímZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Plánované změny Ministerstva financí, které mohou ovlivnit trh s bydlením 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy