Proč je dobré poznat sousedy dříve, než se nastěhujete?

Proč je dobré poznat sousedy dříve, než se nastěhujete?

24.6.2020 - Nebojte se před tím, než koupíte byt, pozemek nebo dům, seznámit se svými sousedy. Sousedé nejsou jen lidé bydlící ve vedlejším bytě, či domě. Je to trochu složitější, zvláště v případě pozemků a stavebních parcel.

Podle právního hlediska je sousedem každá fyzická nebo právnická osoba, která má společnou hranici s vaším pozemkem. Podle stavebního zákona jsou to osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům. Může to tedy být nejen fyzická osoba – vlastník sousedního rodinného domu, ale například i majitel komunikace, která prochází kolem vašeho pozemku, veřejné stavby, nebo třeba louky.

Pokud budete následně žádat o územní řízení či stavební povolení, může stavební úřad tzv. dotčené osoby ještě rozšířit o vlastníky pozemků, kteří sice s vámi přímo nesousedí, ale mohla by se jich stavba dotknout. Jsou to například sousedé, které odděluje od vašeho pozemku veřejná cesta, potok či podobná překážka.

Seznamte se se sousedy včas
Informujte se ještě před koupí pozemku na místně příslušném stavebním úřadu o okruhu účastníků řízení pro realizaci vašeho záměru. Proberte s pracovníky úřadu neformálně váš záměr. Respektování případných připomínek je samozřejmě na vás, ale pokud nejste podrobně seznámeni s místní situací, je dobré jejich informace a doporučení pečlivě zvážit.

Dozvědět se totiž až po zakoupení pozemku, na němž chcete stavět, že tento záměr nebude některou z dotčených osob podpořen, či bude snaha jej zamítnout, vám může způsobit značné potíže. Například časové oddálení vaší stavby, ale možná i ztrátu investic, vynaložení spousty času a peněz na odvolání, jednání, či dokonce soudy.

Udělení souhlasu všech stran zjednoduší a zrychlí váš záměr
V případě jednodušších postupů, kdy stavební úřad nevede správní řízení, ale vydává souhlasy (například územní souhlas či souhlas s ohlášenou stavbou), máte možnost rychleji realizovat svůj záměr. Udělení takového souhlasu však předpokládá také udělení souhlasu souseda, pokud se ho váš stavební záměr dotkne. Jestliže soused souhlas neudělí, je třeba žádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavební úřad.

K čemu je třeba sousedův souhlas
Pokud budete potřebovat stavět těsně na hranici sousedova pozemku, souhlas potřebujete. Nemusí to být dům, ale například i garáž, sklad a podobná drobná stavba. Počítejte s tím, že směrem k sousedovi nesmějí být žádné otvory. Nejen tedy okna, ale ani ventilace. Žádná část stavby přitom nesmí přesahovat na sousedův pozemek.

Souhlas budete potřebovat také tehdy, když se rozhodnete pro rekonstrukci domu na hranici pozemku a bude třeba užít sousední pozemek. Může se jednat například o zateplení, opravu zdiva, či jinou nutnou rekonstrukci, kterou není možno udělat zevnitř domu.

Forma souhlasu
Souhlas souseda, tj. vlastníka sousedního pozemku, případně stavby, může být ústní i písemný. Obecně se doporučuje zvláště pro užití sousedního pozemku získat souhlas písemný, například formou smlouvy. V ní se sjednají podmínky užití pozemku, doba trvání, rozsah, odpovědnost za škody, povinnost uvést sousedův pozemek do původního stavu apod.

V případě většího záměru, či pokud se sousedé příliš neznají, se doporučuje i sjednání kauce, kterou složí stavebník u advokáta či notáře, a která se použije ke krytí případných škod, které by mohly na sousedním pozemku při provádění stavebních prací vzniknout.

Souhlas souseda, resp. vlastníka sousedního pozemku či stavby, je výhodou, ale není nutným předpokladem pro umístění či realizaci stavby nebo její změnu. Pokud se souhlas nepodaří získat, nemohou být použity jednodušší postupy a je třeba počítat, že příslušná řízení budou trvat déle.

https://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1953-kdy-je-potreba-povoleni-k-odstraneni-stavbyZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy je potřeba povolení k odstranění stavby?

Kdy je potřeba geometrický plánZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy je potřeba geometrický plán?

Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domuZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu
Bez přístupové cesty nemůžete stavět. Co vše je dobré prověřit?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Bez přístupové cesty nemůžete stavět. Co vše je dobré prověřit?
Vaše nebo sousedovo jablko?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Vaše nebo sousedovo jablko?


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy