Návrh zákona upravující osvobození daně z příjmu je ve sněmovně. Co vše mění?

Návrh zákona upravující osvobození daně z příjmu je ve sněmovně. Co vše mění?

15.5.2020 - Novela zákona, upravující osvobození daně z příjmu, nastaví nová pravidla pro zdanění příjmů při prodeji nemovitosti a odstupného za uvolnění bytu. Avizovaná novela rušící daň z nabytí nemovitosti, zpřesňuje pravidla pro zdanění a osvobození příjmů při prodeji nemovitosti a tzv. odstupného. Jak by to mělo, dle návrhu předloženého parlamentu k projednání, od 1. ledna 2021 být?

Nejdříve se podívejme na příklad prodeje bytu či rodinného domu, ve kterém má vlastník alespoň 2 roky bydliště (trvalý pobyt či jinak doložené bydliště). Při prodeji po 2 letech prodávající zisk z prodeje danit nebude. Pokud ale nemovitost prodá do 2 let od nabytí, měl by prodávající výnos zdanit daní z příjmů. Dani se ale bude možné vyhnout, pokud výnos použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

Pro osvobození bude muset splnit následující podmínky
1.  Bude muset do konce lhůty pro podání daňového přiznání oznámit finančnímu úřadu získání prostředků pro účel osvobození od daně z příjmu. Pokud by prodávající získání prostředků finančnímu úřadu včas neoznámil, ztratí na osvobození nárok, i kdy by následně ostatní podmínky splnil.

2. Bude muset prostředky použít na obstarání bytové potřeby. Bytovou potřebu definuje nový § 4b zákona o daních z příjmů. Definice je obdobná současné definici pro účely odečtu úroků z úvěrů na bydlení (např. úhrada kupní ceny obsažená v kupní smlouvě, splacení hypotečního úvěru, vypořádání SJM, koupě pozemku s výstavbou nemovitosti k bydlení, získání tzv. družstevního bytu apod.).

3. Podmínkou je lhůta, ve které musí dojít k investici. Prostředky musí být vynaloženy buď do konce následujícího roku po jejich získání, nebo v předchozím zdaňovacím období. Pokud by prodávající výnos použil na nákup pozemku, prodlužuje se lhůta na 4 roky od nabytí pozemku, do kdy bude muset doložit zahájení výstavby. V případě manželů postačí splnění podmínek u jednoho z manželů. Pokud prostředky zainvestovat do konce následujícího roku nestihne, příjem zdaní. Při investici do pozemku bude důležité stihnout lhůtu 4 let pro zahájení výstavby, pokud nestihne, příjem následně zdaní.

Shodná pravidla platí pro osvobození příjmu z tzv. odstupného za uvolnění bytu. I v tomto případě bude příjem osvobozen od daně z příjmu, za výše uvedených podmínek oznámení finančnímu úřadu a použití na obstarání bytové potřeby.

Při prodeji nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka, se navrhuje prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje ze současných 5-ti let na 10 let vlastnictví. Ti, co vklad stihnout do konce roku 2020, budou moci nadále využívat kratší časový test pěti let.

Změna se týká těch, kteří nemovitost nabydou po 1. 1. 2021. Pro ně však novela přináší zajímavou výhodu, a to možnost nedanění výnosu v případě, kdy použijí výnos na obstarání bytové potřeby. Postup bude shodný, jako při osvobození u nemovitostí sloužících k bydlení vlastníka, opět je vhodné nezapomenout na včasné oznámení finančnímu úřadu.

Poslanecká sněmovna má nyní před sebou vládní návrh novely. Budeme se zájmem nadále proces schvalování sledovat, zda dojde při schvalování ke změnám od poslanců či senátorů, a jak rychle bude zákon schválen. Času není nazbyt, zákon by měl být účinný již od začátku příštího roku. Standardní schvalovací proces přitom trvá obvykle několik měsíců. 

Vládou schválené zrušení daně z nabytí nemovitosti má platit zpětněZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Vládou schválené zrušení daně z nabytí nemovitosti má platit zpětně




Plánované změny Ministerstva financí, které mohou ovlivnit trh s bydlenímZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Plánované změny Ministerstva financí, které mohou ovlivnit trh s bydlením




Daň z nabytí nemovitosti. Nebylo by lepší ji zrušit?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Daň z nabytí nemovitosti. Nebylo by lepší ji zrušit?


 

JUDr. Radka Locher

odebírat zprávy