Bez levných hypoték bychom byli na úrovni roku 2009

Bez levných hypoték bychom byli na úrovni roku 2009

10.2.2016 - Kromě indexů dostupnosti bydlení pravidelně sestavujeme také index návratnosti bydlení, který při analýze dostupnosti bydlení extrahuje data od vlivu ceny úvěrového financování. Tento index vyjadřuje, kolik ročních příjmů musí průměrná česká domácnost vynaložit na pořízení bytu o průměrné ceně. A jak na tom tedy jsme?

Podle těchto statistik nyní české domácnosti vynaloží na pořízení modelového bytu o průměrné pořizovací ceně 2,10 mil. Kč přibližně 5,5násobek svého čistého ročního příjmu. U menších bytů je to samozřejmě méně. Byty 1+1 se nyní v průměru nabízejí za necelých 900 000 Kč, což odpovídá zhruba 2,3násobkům čistého ročního příjmu.

Samozřejmě i v případě indexu návratnosti bydlení jsou velké regionální rozdíly. Vzhledem k relativně nepatrným rozdílům v hladině příjmů zde hraje zásadní roli cena nemovitostí. A nejhůře pak z těchto statistik vychází hlavní město Praha, kde sice průměrný příjem je nejvyšší v ČR, ale ceny bytů jsou zde neporovnatelně vyšší, než je celorepublikový průměr. A index návratnosti bydlení zde dosahuje hodnoty 10,55násobku ročního příjmu. Nad celorepublikovým průměrem je ještě Jihomoravský kraj v čele s Brnem a indexem na hodnotě 6,54násobku ročního příjmu.

Dostupnost bydlení

Jak si stojí Praha v mezinárodním srovnání?
Zajímavé srovnání nabízí také pohled za hranice České republiky prostřednictvím statistik portálu Numbeo, která monitoruje náklady na život v jednotlivých městech po celém světě. Ze srovnání počtu let resp. ročních příjmů nutných na pořízení bytu o průměrné ceně (obdoba našeho indexu návratnosti bydlení, nicméně vztažená přímo na město nikoliv kraj) vyplývá, že dostupnost bydlení je v Praze zhruba srovnatelná s Varšavou a Bratislavou, a pohybuje se okolo 12,5násobku. Nejhůře v tomto měření dopadá Vídeň s hodnotou 15,44. A na opačném konci je možná trochu překvapivě Berlín s velkou nabídkou relativně levných bytů a vysokými příjmy tamních obyvatel. Poměrový ukazatel zde vychází na 8,67násobek ročního příjmu, což je dokonce méně než v Brně.

Dostupnost města Evropa

Luboš Svačina