Index dostupnosti bydlení pod 35 procenty

Index dostupnosti bydlení pod 35 procenty

6.10.2015 - Nízké sazby v kombinaci se stále ještě příznivými cenami nemovitostí poskytují excelentní podmínky pro pořízení vlastního bydlení. Index dostupnosti bydlení, který měří, jak velkou část čistého příjmu musí domácnost vynaložit na splátku hypotečního úvěru, v září dosáhl hodnoty 32,7 %. Tedy třetinu příjmu vynaloží domácnost na splátku hypoték a 2/3 zůstávají domácnosti na ostatní výdaje.

Na regionální úrovni jsou ovšem patrné rozdíly, nejlepší dostupnost bydlení dlouhodobě vykazuje Ústecký a Moravskoslezský kraj, nejhůře jsou na tom obyvatelé Prahy a Brna, kde na splátku modelové hypotéky okolo poloviny tamních příjmů.

Index dostupnosti bydlení se od konce roku 2011 pohybuje na celorepublikové úrovni v pásmu od 30 – 35 %, což obecně značí příznivé podmínky pro pořízení vlastního bydlení. I přes pozvolný nárůst sazeb i cen nemovitostí očekáváme, že se index bude ve většině krajů ČR po zbytek roku pohybovat v pásmu do 35 %, což obecně značí nadprůměrně příznivé podmínky pro pořízení vlastního bydlení. Míru dostupnosti bydlení v jednotlivých krajích ilustruje následující graf.

Dostupnost bydlení 2015

Luboš Svačina