Průměrný byt za necelých 5 ročních příjmů

Průměrný byt za necelých 5 ročních příjmů

9.3.2015 - Vzhledem k dlouhodobému nárůstu cen nemovitostí dochází u nás k postupnému prodlužování návratnosti bydlení, resp. násobku čistých ročních příjmů, které je třeba k pořízení vybraného bytu. Na celorepublikové úrovni a za všechny byty nyní index návratnosti bydlení dosahuje hodnoty 4,89 roku. Jinými slovy, průměrná česká domácnost by musela 5 let spořit všechny své čisté příjmy, aby si mohla by si pořídit byt v hodnotě 1 837 942 Kč.

Podobně jako v případě indexu dostupnosti bydlení existují mezi jednotlivými regiony ČR velké rozdíly a navzdory růstu celorepublikového průměru jsou v ČR regiony, kde ceny bytů ještě nezačaly růst a index se stále neodlepil od rekordních minim. Jedná se například o Moravskoslezský kraj s průměrnou cenou 0,85 mil. Kč a hodnotou návratnosti bydlení na úrovni 2,57 let.

Opačná situace panuje v Praze, kde během jediného roku průměrná cena vzrostla o 410 000 Kč a index návratnosti bydlení díky tomu vyskočil z loňských 9,47 let na 10,24 roku. Z pohledu lidí uvažujících o vlastním bydlení statisticky nejlepší dostupnost bydlení nabízí Ústecký kraj s návratností bydlení na úrovni 1,82 roku.
 
Jak dlouho budou ještě levné hypotéky vykrývat růst cen nemovitostí?
Stávající situace na trhu hypoték nahrává pořízení vlastního bydlení. Hypotéky jsou rekordně levné a mírný pokles sazeb očekáváme i v nadcházejících měsících. Se zpomalujícím tempem poklesu sazeb však bude hrát stále větší roli cena nemovitostí, neboť levnější financování nebude stačit na vykrytí pohybu ceny a tím pádem bude docházet k pozvolnému zhoršování – nárůstu indexu – dostupnosti bydlení.

Stále častěji se naši hypoteční makléři setkávají se záměrem klienta koupit nemovitost a tu dále pronajímat. V případě pořízení nemovitosti za účelem dalšího pronájmu však do rozhodování vstupuje kromě pořizovací ceny a nákladů na financování také potencionální výnosnost pořízené nemovitosti v dané lokalitě. Hodně v tomto směru může napovědět buy-to-let index, pro jehož tvorbu nyní sbíráme data a ověřujeme výstupy. V případě koupě nemovitosti k dalšímu pronájmu doporučujeme spojit síly se zkušeným hypotečním makléřem, který má detailní přehled o nabídkách jednotlivých bank a dokáže klientovi vyjednat nadstandardní podmínky úvěru.

Dostupnost bydlení březen 2015
Míra dostupnosti bydlení je základním ukazatelem pro dosažitelnost pořízení vlastního bydlení. Náš projekt přináší okamžité informace o rozdílné míře dostupnosti bydlení nejenom v jednotlivých krajích ČR, ale rovněž podle velikosti pořízeného bydlení. Projekt je unikátní rovněž tím, že vám podáváme informace o tom, jak se index meziměsíčně mění. Projekt dostupnosti bydlení je společným projektem společností EuroNet Media s.r.o. a Golem finance s.r.o.

Dosupnosti bydlení 70, 85, 100 - vyjadřuje v %, kolik činí splátka hypotéky k čistým měsíčním příjmům domácnosti v daném kraji či celorepublikově.

Index návratnosti - vyjadřuje v letech, za kolik let se mi vrátí nákup vlastnického bydlení, pokud by domácnost všechny své čisté příjmy vložila do nákupu bytu. Jde tedy o poměr ceny bytu a čistého ročního příjmu domácnosti.
LTV (loan to value ration): Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.

Luboš Svačina