Pozemky na atraktivních místech si cenu drží

Pozemky na atraktivních místech si cenu drží

30.8.2011 – Ekonomická recese velmi ovlivnila trh s realitami nejen ve světě, ale i v České republice. Nejvíce byla zasažena kategorie bytů, a to zejména těch, nacházejících se v panelových domech. V některých lokalitách došlo k poklesu cen mezi lety 2008 – 2010 až o 50%. Naopak velmi dobře obstály stavební pozemky.

Pozemky se ovšem dají rozdělit do dvou základních kategorií. Těch určených pro výstavbu rodinných domů a bytů a pozemků komerčních. Nejvíce žádané pozemky, určené k rezidenční výstavbě, si svoji hodnotu během posledních pěti let většinou uchovaly. Je ovšem mnoho lokalit, kde je aktuální cena ještě mnohem vyšší než před ekonomickou recesí. Např. v pražských Klánovicích byla v roce 2006, dle cenové mapy Magistrátu města Prahy, cena 2.200 Kč/m2. O pět let později se cena v téže lokalitě dostala na 5.690 Kč/m2. Nemusí se ovšem jednat pouze o Prahu. I na Moravě došlo v atraktivních lokalitách k růstu cen pozemků. Např. v olomoucké čtvrti Neředín, která patří dlouhodobě k velmi žádaným, se cena za posledních 5 let zvýšila z 1.460 Kč/m2 na 2.210 Kč/m2.

Naopak menší zájem byl v letech 2008 - 2010 o pozemky komerční. Zde bylo patrné velmi citelné zpomalení světové i české ekonomiky. Velké komerční plochy si své zájemce hledaly déle, což se u mnohých projevilo postupným snižováním kupních cen. Nabídka i poptávka zpravidla stoupá či klesá s velikostí daného města. Například v Praze je poměrně široká nabídka pozemků určených pro komerční využití. Naopak v malých městech tak velký výběr není. Aktuálně se např. prodává komerční pozemek v Brně-Heršpicích o celkové ploše 13.000 m2 za 2.400 Kč /m2. V Praze je na prodej komerční pozemek vedle Fashion Arény o výměře 9.385m2 za 3.500 Kč/m2 a v Olomouci – Křelově lze pořídit pozemek o rozloze 11.480 m2 za cenu 950 Kč/m2. Z uvedených cen je patrné, jak moc se projevuje na ceně daná lokalita.

Lucie Mazáčová

odebírat zprávy