Co je to nabývací titul a na co si dát pozor

Co je to nabývací titul a na co si dát pozor

Tisková zpráva

29.4.2024 - Nabývací titul je důležitý právní dokument, který potvrzuje převod vlastnictví nemovitosti. Vlastnické právo se zapisuje do katastru nemovitostí, kde jsou evidovány informace o nemovitostech, včetně vlastnických práv.

V rámci převodu nemovitostí v České republice existuje několik druhů nabývacích titulů, které mohou být využity k převodu vlastnictví nemovitosti z jednoho vlastníka na druhého. Jedná se o následující nabývací tituly:

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím. Tato smlouva musí obsahovat veškeré důležité informace o transakci, jako jsou identifikace prodávajícího a kupujícího, popis nemovitosti, cena, podmínky platby a datum a podmínky převzetí vlastnictví.

Dědický titul

V případě, že nemovitost přechází na dědice v důsledku dědictví po zemřelém vlastníkovi, používá se dědický titul. Dědický titul je založen na závěti nebo dědickém právu a potvrzuje přechod vlastnictví na dědice. Co vše vás čeká v případě dědictví, se dočtete v našem dalším článku.

Darovací smlouva

Darovací smlouva slouží k převodu nemovitosti jako daru od jedné strany druhé. Darování nemovitosti může být motivováno různými faktory, včetně rodinných důvodů nebo vypořádání dědictví za života.

Směna

Směna je dohoda mezi dvěma stranami, ve které každá strana převádí vlastnictví nemovitosti na druhou stranu výměnou za jinou nemovitost nebo jiné hodnoty. Směna může být použita jako alternativa k transakci založené na penězích.

Priklep_nemovitosti

Příklep

Udělením příklepu potvrzuje soud nebo jiný oprávněný subjekt převod vlastnictví nemovitosti na základě provedené dražby nebo jiného právního postupu. Tento proces zajišťuje, že nový vlastník získá právní nárok na nemovitost a že přenos vlastnictví je dokončen a zaznamenán v souladu s právními předpisy.

Pokud kupujete nemovitost, doporučuji si kromě Listu vlastnictví také zkontrolovat nabývací titul. S tímto by si měl poradit každý advokát, který by vám měl být schopen říci možná právní rizika, z nabývacího titulu vyplývající.

Několik situací z praxe

Problém může nastat, pokud není stále vypořádána kupní cena s předešlým majitelem. V tomto případě, když si takovou nemovitost koupíte a nedojde k vypořádání předešlého nabývacího titulu a vše by dospělo k soudu, může být nemovitost vrácena původnímu majiteli a vy o ni tak můžete přijít.

Může být také např. napadnuto dědické či darovací řízení. Při darování nemovitosti může být v nabývacím titulu závazek, že je nemovitost možné prodat pouze rodinným příslušníkům apod.

Jak je vidno, nabývací titul není dobré podceňovat.

Milan Špinka, eDO Reality

odebírat zprávy