Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím

Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím

12.4.2024 - Podle informace Ministerstva pro místní rozvoj z počátku dubna bude možné další tři roky podávat projekty postaru. Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím až do 30. 6. 2027.

Uvědomujeme si, že příprava stavebních projektů je finančně i časově náročná a nutně probíhá kontinuálně. Přechodné období proto platí pro procesní postupy, dokumentaci staveb i posuzování, nehrozí proto nebezpečí, že by se projekty musely kvůli novému stavebnímu zákonu překreslovat,“ uvedla vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování MMR ČR Leona Gergelová Šteigrová. 

Nový stavební zákon sněmovna sice schválila již v červenci 2021, ovšem, než vůbec nabyl účinnosti, stačila ho novelizovat. Novela byla schválena v březnu 2023 a po schválení senátem a podpisu prezidenta vyšla ve sbírce zákonů v červnu 2023. Teprve potom bylo možné zahájit práce na prováděcích vyhláškách. A protože novela obsahuje některé zásadní úpravy, musely být už téměř hotové vyhlášky v podstatě celé přepracovány.  

Nejvýraznější je vyhláška o požadavcích na výstavbu. Vyhláška požadavky výrazně zjednodušuje, od některých přežitých dokonce úplně upouští, například od požadavků na oslunění nebo výšku rodinných rekreačních staveb. Snižuje také nároky na parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. V závislosti na lokalitě mohou tyto změny snížit investiční náklady na byt. Vyhláška také již neobsahuje požadavky na dopravní infrastrukturu, protože uvedené bude v gesci Ministerstva dopravy. Praha, Brno a Ostrava mohou vydat své vlastní městské předpisy. V takovém případě se ty celostátní nebudou uplatňovat. 

Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě vyhlášky o požadavcích na výstavbu velmi úzce spolupracovalo se zástupci profesních komor, podnikatelských svazů i samospráv. Text vyhlášky je od února přístupný na webu MMR, kde se s ním mohou stavebníci seznámit. V současné době je vyhláška ke schválení u Evropské komise, která by tak měla učinit do 23. května. V účinnost vejde 1. 7. 2024.

Vyhláška o dokumentaci staveb pro povolení záměru bude nově pouze jednostupňová. Nebude se vypracovávat zvlášť pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Výrazně se také omezí její rozsah a podrobnost, což je opět pro stavebníky velká výhoda. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení a vstoupí v účinnost 1. 7. 2024.

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů stanoví obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezí jejich správní obvody. Na konci dubna bude vyhláška z ministerstva postoupena Legislativní radě vlády. 

Poslední je vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Ta obsahuje především veškeré formuláře, které bude třeba k žádostem a dalším krokům ve stavebním řízení či při změnách, schvalování, kolaudací a podobně. Vyhláška se nachází v meziresortním připomínkovém řízení a vstoupí v účinnost také 1. 7. 2024.

Všechny stavební projekty bude možné podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů až do 30. 6. 2027. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu, ale není to dogma. Záleží na stavebníkovi, zda podá projekt podle starých předpisů nebo podle nového zákona, který má jednodušší pravidla a v němž by měl celý povolovací proces proběhnout podle zákonných lhůt mnohem rychleji než dosud.

Jindra Svitáková

odebírat zprávy