Co je to byt zvláštního určení a kdo v něm může bydlet

Co je to byt zvláštního určení a kdo v něm může bydlet

28.3.2024 - Byty zvláštního určení a jejich užití stanovuje občanský zákoník. Tyto byty byly součástí již minulého zákona a nyní jsou v podobných intencích uzákoněny také. Jejich zřizování a využití je obsaženo v občanském zákonu, zvláště v paragrafech 2300 a 2301.

Byt zvláštního určení je většinou financován ze státních prostředků a jeho vlastníky jsou převážně obce, ale mohou to být i neziskové organizace. Zřizovatelem může být v podstatě kdokoliv, kdo vynaložil prostředky ke zřízení bytu takového bytu, a to buď výstavbou, nebo například rekonstrukcí stávajících bytů či nebytových prostor. 

Tyto byty jsou určené pro bydlení seniorů, zdravotně postižených občanů a občanů, kteří žijí osaměle. Podmínkou je, aby byli v základních životních úkonech soběstační a jejich zdravotní stav nevyžadoval speciální či ústavní péči. Žadatel by tedy měl být schopen relativní samostatnosti při pohybu a pobytu v bytě.

Přesto tito lidé potřebují pro zajištění některých úkonů pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci. Nejsou to tedy pouze senioři, ale i občané, kteří jsou plně invalidní a jejichž zdravotní stav a věk jim umožňuje vést sice poměrně samostatný život, ale jsou v některých svých fyzických či duševních schopnostech limitováni. Typicky jde o osoby pohybově, zrakově či sluchově postižené

Byty mohou být buď v běžných bytových domech, ale jsou upravené tak, aby vyhovovaly potřebám těchto občanů, nebo jsou sdružovány do domů s pečovatelskou službou, kde je obyvatelům zajišťována potřebná péče a podpora.

Byt_zvlastniho_urceni

Kdo se může stát nájemcem bytu zvláštního určení

Obecně se pro nájem bytu zvláštního určení, stejně jako pro nájem služebního bytu, platí obecná pravidla nájmu bytu či domu (§ 2235), ledaže je v § 2300 nebo § 2301 občanského zákoníku stanoveno jinak.

Jestliže je byt zřízen za finančního přispění státu, lze smlouvu o nájmu tohoto bytu uzavřít jen na základě doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností a nájem pak lze vypovědět jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu. Pokud byt nefinancoval stát, ale například nezisková organizace, pak souhlas s pronájmem musí konkrétní osoba získat od této organizace.

Ale dalo by se říci, že to je v podstatě zásadou přidělování těchto bytů. Obce, ale i tyto případné neziskové organizace, mají schválená pravidla, za jakých tyto byty pronajímají. Pak rozhodují většinou v zastupitelstvu, případně v podobných orgánech pro tyto účely zřízených, a to na základě vyhodnocení žádostí o jejich přidělení. Nájemné bývá většinou nižší, než je běžné tržní nájemné v dané lokalitě. I toto mají obce většinou stanovené vyhláškami, které reflektují nařízení vlády č. 453/2013 Sb.

Nájem v bytu zvláštního určení může samozřejmě také zaniknout. Pro skončení nájmu výpovědí je opět vyžadován souhlas zřizovatele daného bytu. Jinak není stanoven žádný zvláštní výpovědní důvod ani zvláštní pravidla pro vyklizení pronajatého bytu, takže platí běžné výpovědní důvody a lhůty jako pro pronájem jakéhokoli jiného bytu či domu.

Jiná situace nastane, když nájemce zemře. Zde získávají členové jeho domácnosti, kteří s nim v bytě žijí a nemají vlastní byt, delší dobu na to, aby se z bytu vystěhovali. Byt musí vyklidit nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy obdrží výzvu k jeho vyklizení. Ovšem i zde existuje výjimka a týká se věku a zdravotního stavu pozůstalé osoby. Pokud v bytě zvláštního určení žila minimálně jeden rok před smrtí s nájemcem osoba zdravotně postižená nebo osoba, která dosáhla věku sedmdesáti let a nemá vlastní byt, přejde na ni nájem ke dni smrti nájemce, pokud se s ní pronajímatel nedohodne jinak.

Pokud bydlel nájemce sám, byt budou vyklízet na základě výzvy pronajímatele dědicové a musí tak učinit do tří měsíců od obdržení výzvy.

Výstavba bytů či celých bytových domů s byty zvláštního určení je vzhledem k potřebným parametrům, které vyžaduje zdravotní stav osob, které v bytech následně bydlí, náročnější, než běžná bytová výstavba. Proto ji stát podporuje různými dotačními tituly. V současné době běží příjem žádostí o dotace na modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče, a to například na stavbu, nástavby, přístavby či modernizace domovů pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro chráněné bydlení, stacionáře a některé další. Žádosti přijímá až do 22. července 2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podrobné informace jsou například na těchto webových stránkách.  

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Stat_se_intenzivneji_zapojil_do_podpory_najemniho_bydleniStát se intenzivněji zapojil do podpory nájemního bydleníStat_musi_prijit_s_novou_bytovou_strategiiStát musí přijít s novou bytovou strategií, konstatuje Hospodářská komoraKupujete_byt_od_developeraKupujete byt přímo od developera? Prodávající je předem danýPrichazi_nova_vlna_panelakuPřichází nová vlna paneláků?Bytove_domy_zacaly_vyuzivat_sdilene_elektrinyBytové domy začaly loni využívat sdílení elektřiny

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy