Jak bydlí české domácnosti v evropském srovnání?

Jak bydlí české domácnosti v evropském srovnání?

25.3.2024 - Náklady na bydlení obecně představují nejvýznamnější položku spotřebních výdajů domácností. Zatímco průměrná evropská domácnost za bydlení včetně energií a dalších plateb v roce 2021 utratila 25 % svého rozpočtu, v Česku to bylo 28 %. Uvádí to studie, kterou v loňském roce zpracoval Sociologický ústav AV ČR pro Českou spořitelnu.

Náklady na bydlení se do velké míry odvíjejí od toho, zda domácnost žije ve vlastním bytě či domě, zda má hypotéku či půjčku, nebo zda bydlí v nájmu. V Česku žilo v roce 2021 78 % obyvatel v domácnostech, které vlastnily svůj domov, což je nad unijním průměrem (70 %). Většina vlastníků v Česku nemá na své bydlení žádnou půjčku či hypotéku (57 % obyvatel).

V podílu vlastníků, kteří splácejí půjčku nebo hypotéku na svou nemovitost, se Česko pohybuje pod unijním průměrem (21 % ve srovnání s 26 % v EU). V Česku žilo v nájemním bydlení 22 % obyvatel, což je naopak pod evropským průměrem (30 %). Naopak poměrně malá část obyvatel žila v bydlení bez jakéhokoli nájmu nebo za regulované nájemné (6 %) ve srovnání s unijním průměrem (10 %).

Náklady na bydlení v Česku v roce 2021 představovaly v průměru asi pětinu disponibilního příjmu domácností (19,3 %), poměrně blízko průměru za celou EU (18,9 %). Míra přetížení, tedy podíl obyvatel žijících v domácnostech, jejichž náklady na bydlení představují více než 40 % disponibilního příjmu domácnosti, dosahovala v ČR v roce 2021 6,2 % a byla nižší než unijní průměr (8,3 %). Míra přetížení je mnohem vyšší ve městech, kde to je 10,1 %, než na venkově s 2,9 %.

Při dotazování, jak hodnotí své bydlení v roce 2023, uvedla více než polovina respondentů (56 %), že náklady na bydlení pro ně představují velkou či velmi velkou zátěž. To je značný posun oproti situaci v r. 2021, tedy před energetickou krizí a obdobím vysoké inflace, kdy byl tento podíl pouze... 

...kompletní článek naleznete v aktuálním vydání realitního magazínu REALITYČECHY, který si můžete nyní stáhnout zdarma

realitycechy_2024_03

Jindra Svitáková

odebírat zprávy