Pronajímáte byt? A víte, jaké dokumenty při pronajímání potřebujete?

Pronajímáte byt? A víte, jaké dokumenty při pronajímání potřebujete?

Tisková zpráva

12.3.2024 - Při pronájmu nemovitostí je klíčové mít veškeré smlouvy fakticky správně a v tištěné podobě, aby se dalo v případě potřeby nebo problému argumentovat smluvními zásadami. Jaké dokumenty jsou tedy nezbytné, pokud pronajímáte nemovitost?

Pronájem domu či bytu v osobním vlastnictví

- Nájemní smlouvu obsahující identifikace nájemce a pronajímatele, popis nemovitosti, včetně adresy a stavu bytu a detailní ustanovení týkající se nájemní doby, nájemného a plateb.

- Předávací protokol, který by měl obsahovat detailní popis stavu (ale opravdu detailní nejlépe i s fotkami) nemovitosti, včetně veškerého vybavení, které v bytě zůstává. Součástí protokolu je také informace o spotřebovaných energiích a stav měřidel k danému datu (také je vhodné všechno nafotit a přidat do předávacího protokolu). Určitě je nutné zaznamenat datum a čas předání a dohody spojené s předáním.

- Plná moc: v případě, že si přeje zařídit převod energií sami místo nájemníka (nájemník např. z nějakého důvodu nechce zařizovat sám přepis).

- Evidenční list: tento list vám vydá správa nemovitostí, která spravuje váš bytový dům. Najdete v něm informace o velikosti bytu, počtu osob obývající byt a také předpis záloh a částku fondu oprav.

- Seznam revizí a servisů: informace o potřebných pravidelných revizích a servisu, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Může se jednat například o servis plynového kotle.

Také doporučujeme k dokumentům připnout i vyhlášku č. 308/2015 Sb., kde je jasně uvedeno, jaké opravy platí majitel a nájemce bytu. O této problematice jsme napsali samostatný článek.

Pronajimate_byt

Podnájem nemovitosti

Jedná se o nepřímý pronájem, tedy pronájem prostřednictvím spřízněné osoby. V současné době je velmi moderní pronajímat byt přes tzv. prostředníka, který garantuje měsíční platby a stará se o byt. Vy mu za to na oplátku platíte stanovené % z měsíčního nájemného. Rizika, kdy nájemce neplatí, tak přechází na prostředníka a vy máte klidné spaní. K tomuto typu pronájmu je navíc potřeba mít tyto dokumenty:

- Plná moc musí být sestavena z podnájemníka na nájemníka. Většina těchto firem již má připravenou smluvní dokumentaci, proces je tak velmi jednoduchý.

- Nájemní smlouva a podnájemní smlouva mezi vámi jako vlastníkem a spřízněnou osobou a mezi podnájemcem a nájemníkem.

Pronájem družstevního bytu

A posledním druhem je pronájem družstevního bytu. Věděli jste, že musíte mít souhlas družstva s pronájmem? Dejte si na toto pozor a podívejte se např. před investiční koupí do stanov družstva, abyste předešli nemilému překvapení, že je zakázáno byt dále pronajímat jiné osobě. Pokud není pronájem problém, tak pronájem bytu v družstevním vlastnictví vyžaduje ještě souhlas družstva s novým podnájemníkem nebo schválení podnájemní smlouvy, pokud to stanovy družstva vyžadují.

Několik tipů na závěr

Opravdu pečlivě vybírejte nájemníka. Každý, kdo pronajímá nemovitosti ví, jak je náročné s nájemníky řešit jakékoliv problémy. Může se jednat např. o neplacení nájmů, energií nebo i poškození nemovitosti nájemníkem.

Pamatujte, že co je psáno, to je dáno. Jakékoliv dohody či ujednání s nájemníky řešte písemnou formou. Ústní dohoda je sice dle zákona možná, ale v podstatě nijak vymahatelná a předejdete tak zbytečným dohadům.

Nezapomeňte, že pronájem nemovitosti podléhá dani z příjmů a je potřeba nájem zahrnout do daňového přiznání.

Michal Kučera, eDO Reality

odebírat zprávy