Program Nájemní bydlení odstartoval

Program Nájemní bydlení odstartoval

20.7.2023 - Státní fond podpory investic začal již v květnu přijímat žádosti do programu Nájemní bydlení. Původní předpokládaný termín byl sice duben, jak jsme již avizovali na začátku jara, ale i když se zahájení programu mírně zpozdilo, v rozpočtu zůstalo původně avizovaných 800 milionů korun. Z toho je vyčleněno pro územní samosprávné celky 500 000 000 Kč a pro jiné právnické osoby 300 000 000 Kč.

Předmětem podpory je vznik nájemních bytů, které mohou vzniknout výstavbou. Tou se přitom rozumí novostavba nájemního bytu v bytovém domě, stavební úprava prostor určených dosud k jiným účelům, v nichž vznikne nájemní byt, nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení, a stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

Podporu mohou získat také rodinné domy

Je to v případě, pokud proběhne taková stavební úprava, že z rodinného domu vznikne bytový dům (více než 3 byt. jednotky) například nástavbou, přístavbou nebo jinou úpravou. Podmínkou je, že výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo musí být stavba pojistitelná proti povodni a záplavě.

Podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení, ale pouze jsou třeba zastaralé či opotřebované.

O podporu mohou žádat nejen obce, ale také například developeři a další právnické osoby. Projekt může realizovat i soukromá osoba, což se může stát v případě přestavby rodinného domu na bytový dům. V tomto případě však je třeba spolupráce s obcí. Samosprávy si budou moci podle ministra Bartoše určit, komu se pronajme nejméně čtvrtina bytů. 
Žadatel musí být také vlastníkem pozemku nebo stavby, které se projekt týká, a musí mít zajištěny finanční prostředky na dofinancování výstavby. Jeden žadatel může získat prostředky na více projektů. Tyto projekty se však nesmí nacházet ve stejném katastrálním území. 

Podmínky pro získání dotace

Podmínkou pro získání dotace (25 % způsobilých nákladů) a výhodné půjčky (až 90 % způsobilých nákladů) je podlahová plocha nájemního bytu, která nesmí překročit 120 m2 , ovšem podpora se poskytuje pouze do výše nákladů na 80 m2 podlahové plochy.

Způsobilými náklady se rozumí takové, které přímo souvisí s výstavbou nájemních bytů, a to včetně příslušenství, bez kterého nelze nájemní byt či bytový dům užívat (tzn. včetně příslušenství bytu a společných prostor). Patří sem i náklady na případnou demolici. 

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách Státního fondu podpory investic, který mj. chystá také pro zájemce o podporu informační webináře.

Podle vyjádření Karolíny Smetanové ze Státního fondu podpory investic, je letošní program startem do další podpory nájemního bydlení. "Do roku 2025 půjdou ze SFPI na výstavbu bytů celkem tři miliardy korun. Počítá se také se vznikem odborných poradních týmů, které budou v regionech obcím pomáhat s hledáním vhodného modelu investic do bydlení na základě jejich místních potřeb. Pomohou také například s nastavením spolupráce se soukromým sektorem."

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Rozvoj institucionálního bydlení v Česku nabírá na obrátkáchRozvoj institucionálního bydlení v Česku nabírá na obrátkáchProjekt Housing First pomáhá nastartovat lidem bez bydlení novou životní etapuProjekt Housing First pomáhá nastartovat lidem bez bydlení novou životní etapuHousing First – cesta k normálnímu bydleníHousing First – cesta k normálnímu bydleníBrno průkopníkem ve sdíleném bydleníBrno průkopníkem ve sdíleném bydlení
Projekty sdíleného bydlení získávají podporu i v ČRProjekty sdíleného bydlení získávají podporu i v ČR

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy