Program Živel pomáhá i po roce dvou letech od ničivé katastrofy

Program Živel pomáhá i po roce dvou letech od ničivé katastrofy

20.3.2023 - Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě se přehnala 24. června 2021 večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Kriticky bylo zasaženo sedm obcí, v nichž bylo poničeno více než 1 200 domů, z toho zhruba šestina musela být zbourána. Ministerstvo pro místní rozvoj ve velmi krátkém čase rozhodlo o poskytnutí pomoci obcím i jednotlivým občanům. Pro občany byly alokovány prostředky v dotačním programu ŽIVEL. Ten stále běží a pomohl již mnoha postiženým domácnostem.

Dotaci až do výše 2 miliony korun a úvěr až do výše 3 mil. Kč, jejichž čerpání zajišťuje Státní fond pro podporu investic, lze využít na obnovu obydlí, tj. na opravu, výstavbu nebo na pořízení jiné nemovitosti. V případě úvěru je úroková sazba fixní po celou dobu splácení úvěru a činí 1 % p.a. Maximální splatnost úvěru je 25 let, přičemž jej lze splatit i předčasně bez sankcí. 

Podle informace Ministerstva pro místní rozvoj z poloviny prosince loňského roku bylo v programu Živel dosud uzavřeno 816 smluv v celkovém objemu 1 127 178 906 korun. Z toho bylo 712 405 066 Kč vyplaceno. 

Dotace se poskytuje na základě žádosti vlastníka nebo spoluvlastníka nemovitosti určené k trvalému bydlení. Žadateli mohou být jak vlastníci rodinných domů, tak například společenství vlastníků či družstva. Podmínkou je, že v nemovitosti bydlel trvale vlastník, osoba jemu blízká, nebo nájemník na základě nájemní smlouvy. Možnost získat dotaci mají i majitelé rozestavěných domů. 

Dotace slouží jak na opravu domu, tak i na zakoupení nového. To tehdy, pokud obydlí nejde opravit a bylo zbouráno. V tomto případě může být dotace poměrně krácena, pokud je výměra nového domu větší než 120 % velikosti zničeného obydlí. Jestli bylo obydlí pronajímáno na základě nájemní smlouvy, nesmí být kupované obydlí větší než 120 % a zároveň menší než 80 % velikosti zničeného obydlí.

Podporu nelze čerpat na úhradu nákladů, které byly vlastníkovi nahrazeny jinak, například formou pojistného plnění. V tom případě se výše podpory snižuje o částku odpovídající 70 % pojistného plnění.

Podpora se čerpá postupně a její čerpání musí být zahájeno do 1 roku od uzavření poslední smlouvy o poskytnutí této podpory. Čerpání probíhá na základě předkládaných daňových dokladů. Do dnešního dne tak Státní fond podpory investic zkontroloval více než 13 000 dokladů, které mu byly na základě uzavřených smluv předloženy. 

I když dnes je situace v obcích postižených tornádem podstatně lepší, řada obydlí je opravena nebo se znovu staví, starostové odhadují, že bude trvat ještě zhruba pět let, než bude vše potřebné opraveno a obnoveno. Proto také program Živel dále pokračuje, a to nejen ve vyplácení peněz pro žadatele s uzavřenými smlouvami. O dotaci a výhodný úvěr je stále možné žádat, a to až do 23. června letošního roku.

Podrobné informace a seznam potřebných dokumentů, které je třeba přiložit k žádosti, lze najít na webových stránkách SFPI.

Mezi časté dotazy ohledně čerpání dotace patří, zda lze z programu Živel žádat podporu i na zničení obydlí v důsledku živelních pohrom obecně. Tedy například po různých krupobitích, bouřkách a vichřicích, které postihly některé území naší republiky v jiných termínech. To však není možné. V těchto případech je třeba se obrátit na svou pojišťovnu. Prostředky čerpané z programu Živel jsou určeny výhradně pro postižené tornádem 24. června 2021 na jižní Moravě. 

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Co dělat, když vaši nemovitost poškodí vítr nebo jiná nepřízeň počasí?Co dělat, když vaši nemovitost poškodí vítr nebo jiná nepřízeň počasí?
Nemovitost nebo domácnost. Které pojištění potřebujete?Nemovitost nebo domácnost. Které pojištění potřebujete?
Podpojištěný majetek znamená výrazně nižší odškodnéPodpojištěný majetek znamená výrazně nižší odškodnéPlánujete stavbu domu? Nezapomeňte na pojištění stavbyPlánujete stavbu domu? Nezapomeňte na pojištění stavby
Pojištění nemovitosti zahrnuje pojištění domácnosti. Omyl!Pojištění nemovitosti zahrnuje pojištění domácnosti. Omyl!


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy