Čas na podání přiznání k dani z nemovitosti se krátí. Kdo nemusí přiznání podat, které nemovitosti mají výjimku a jaké termíny je dobré si hlídat?

Čas na podání přiznání k dani z nemovitosti se krátí. Kdo nemusí přiznání podat, které nemovitosti mají výjimku a jaké termíny je dobré si hlídat?

13.1.2022 - Pokud jste se stali v loňském roce vlastníky nemovitosti, ať koupí, darem nebo děděním, máte nejvyšší čas podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Tato povinnost se ovšem nevztahuje na všechny. Existují výjimky.

Majitel nemovitosti má zákonnou povinnost platit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o bytové jednotky, stavby a pozemky evidované v katastru nemovitostí.

Termín úhrady je stanoven na konec května. Pokud tedy byla nabyta nemovitost v roce 2021 vzniká povinnost podat daňové přiznání do konce ledna letošního roku a uhradit vyměřenou daň nejpozději 31. května.

Nepřesáhne-li roční daň částku 5 000 Kč, je splatná najednou a to do 31. května. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Také je však možné při vyšší částce platbu rozložit do dvou splátek. První je splatná do konce května, druhá pak do 30. listopadu.

Na co si dát pozor v případě přístaveb nebo změny pole na stavební pozemek
Může se to však týkat i majitelů, kteří vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Tím se myslí přístavba, změna pole na stavební pozemek a jiné změny, které ovlivňují hodnotu nemovitosti.

Osobně, poštou nebo elektronicky
Pokud se majitele nemovitosti přiznání týká, měl by jej včas podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, zaslat poštou, nebo elektronicky. Majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat přiznání elektronicky. V případě odeslání poštou se vždy uznává datum podání na poště.

Pro některé typy nemovitostí to neplatí
Neplatí se pouze za pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu České republiky.

Kdo nepodává daňové přiznání?
Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, také není důvodem pro podání daňového přiznání.

Změna koeficientu
Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2022 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám.

Pokuta za nepodání daňového přiznání
Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, tak pravděpodobně majitel zaplatí penále. Úroky z prodlení pak dosahují 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Vždy hodně záleží na finančním úřadě, jak vyhodnotí situaci.

Daňové přiznání se týká každý rok tisíců lidí, proto je dobré nenechávat vše na poslední chvíli. Poslední dny se navíc mohou tvořit na finančních úřadech fronty. Před osobní návštěvou si raději ověřte hodiny pro veřejnost. Je tedy lepší vždy řešit vše s předstihem a vyvarovat se zbytečným komplikacím. 

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Máte spolubydlícího? Musíte podat daňové přiznáníMáte spolubydlícího? Musíte podat daňové přiznáníDaně z pronájmu nemovitostí. Je výhodnější uplatnit skutečné nebo paušální výdaje?Daně z pronájmu nemovitostí. Je výhodnější uplatnit skutečné nebo paušální výdaje?O nemovitosti nabývané děděním je nejlepší rozhodnout předemO nemovitosti nabývané děděním je nejlepší rozhodnout předemKupujete či prodáváte byt? Dejte si pozor na správně uvedené spoluvlastnické podílyKupujete či prodáváte byt? Dejte si pozor na správně uvedené spoluvlastnické podílyNa úhradu daně z nemovitosti zbývá poslední týdenNa úhradu daně z nemovitosti zbývá poslední týden

 

Lucie Mazáčová

odebírat zprávy