Kácení stromů na zahradě. Na některé dřeviny je třeba povolení

Kácení stromů na zahradě. Na některé dřeviny je třeba povolení

14.9.2021 - Právě v létě se často projeví, který strom už nerodí, který prosychá, nebo se jeho život chýlí ke konci. Možná dokonce překáží nebo je nebezpečí, že by při velkém větru ohrozil okolní stavby a majetek. Stromy na vlastním pozemku sice můžeme kácet, ale ne všechny jen tak bez povolení. Pojďme si to zmapovat.

Kdy je nejlepší stromy kácet
Ideálním obdobím na kácení stromů je podzim a zima, takže od října do března, kdy jsou rostliny ve vegetačním klidu. Zákonné normy ale tuto činnost nevymezují na určité období roku, takže v podstatě je možné kácet celý rok. Období vegetačního klidu je vhodnější především proto, že ve stromech jednak není míza, listnaté stromy jsou bez listí, a tak je snadněji zjistitelné, že v něm nemají hnízda ptáci. Zákon v takovém případě zakazuje hnízdo zničit nebo jen rušit ptáky při rozmnožování a péči o mláďata. Takový strom se dá výjimečně pokácet kdykoli, pokud je vážně poškozený a jeho případný pád by mohl ohrozit osoby na zdraví nebo způsobit škodu na majetku.

V jakých případech není třeba povolení ke kácení
Podle vyhlášky 189/2013 Sb., a její novely č. 86/2019. Sb., je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, pokud je veden v katastru nemovitostí jako "zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň".

Je tedy možné kácet všechny ovocné dřeviny na těchto pozemcích. Dále jsou to dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, tzv. zapojené porosty dřevin (což jsou v podstatě dřeviny, které se vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají), jejichž celková plocha nepřesahuje 40 m2, a porosty energetických dřevin pěstovaných pro dřevní hmotu nebo vánočních stromků s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let.

Kdy je třeba požádat o povolení ke kácení
Povolení ke kácení na zahradě je třeba, pokud jde o památkově chráněný strom nebo strom v chráněné krajinné oblasti, dále při kácení jiných než ovocných stromů, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm. Dále pro kácení souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.

Žádost o vydání závazného stanoviska (tj. povolení) se podává na příslušný obecní nebo městský úřad. Žádost musí obsahovat jméno a bydliště vlastníka, tj. žadatele, číslo parcely, popis samotného stromu, jeho umístění, obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí a zdůvodnění kácení. Také je třeba doložit vlastnické právo k pozemku. 

Kácení stromů v chráněných oblastech vyžaduje něco navíc
Pro chráněné, stářím ceněné stromy a stromy v chráněné lokalitě platí přísnější pravidla. První snahou je takový strom zachránit. Pokud to však nejde, je třeba nejprve zrušit památkovou ochranu, případně vyřídit výjimku ze zákazu. Tu dává pověřený obecní úřad, správa národního parku nebo správa chráněné krajinné oblasti po proběhnutí správního řízení, u něhož je nutno prokázat, že veřejný zájem má větší váhu než zájem ochrany přírody a krajiny. K tomu je třeba stanovisko arboristy (odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les), který provede průzkum.

Strom může ohrožovat obyvatele či jejich majetek
Pokud prošla okolím třeba vichřice, která velký strom poškodila, může hrozit jeho zlomení, pády velkých větví a další ohrožení. V takových případech je možné je pokácet bez povolení, a navíc kdykoli v průběhu roku. Pokácení stromu je však třeba do 15 dnů nahlásit úřadu.

Pokud již nyní víte, který strom neprospívá či ohrožuje své okolí a je třeba pro jeho kácení povolení, je nejvyšší čas si připravit potřebné dokumenty, abyste se mohli kácení v období vegetačního klidu provést.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Kácení stromů v zahradách. V jakém období je možné stromy pokácet a kdy je potřeba povolení? Kácení stromů v zahradách. V jakém období je možné stromy pokácet a kdy je potřeba povolení?

Vaše nebo sousedovo jablko? Vaše nebo sousedovo jablko?

Máte právo požadovat po sousedovi, aby opravil nevyhovující plot? Máte právo požadovat po sousedovi, aby opravil nevyhovující plot?

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební

Jak postupovat při koupi stavebního pozemku Jak postupovat při koupi stavebního pozemku
 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy