Rekonstruovali jste dům svépomocí? Při rozvodu nehraje hodnota vaší práce žádnou roli

Rekonstruovali jste dům svépomocí? Při rozvodu nehraje hodnota vaší práce žádnou roli

8.6.2021 - I když při vstupu do manželství každý věří, že to bude navždy, statistika dokládá, že zhruba 45 % manželství končí rozvodem. Mnoho let je již možné podle nového občanského zákoníku uzavřít včas smlouvu, která upraví společný majetek manželů. Ne každý si ale uspořádá majetkové poměry před vstupem do manželství.

Při rozvodu a vypořádání společného jmění pak může být leckdo překvapen. Jde především o nemovitosti, které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, například zakoupené před uzavřením sňatku, nemovitosti zděděné či darované – a to i za trvání manželství.

Za co nelze získat finanční náhradu
V roce 2012 se Nejvyšší soud zabýval dovoláním, v němž se bývalý manžel domáhal finančního vyrovnání za práci na rekonstrukci domu bývalé manželky, v němž oba během manželství bydleli. Taková práce má určitě nemalou hodnotu, kdyby ji vykonávala stavební firma, byly by to i statisíce.

Avšak při vypořádání společného jmění manželů nemá tato práce žádný vliv na výši vypořádacího podílu. Soud rozhodl, že práce jednoho manžela vynaložená za trvání manželství při rekonstrukci domu druhého manžela nepředstavuje investice vynaložené ze společného na výlučný majetek. Manželé se mohli dohodnout, aby manželka ocenila práci manžela tím, že by mu darovala spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Jen tehdy by měl nárok na vypořádání.

Také dokazování investic do nemovitosti je náročné
Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání tak, že podíly obou manželů na majetku ve společném jmění jsou stejné. Každý z manželů je ale oprávněn žádat, aby mu bylo navíc uhrazeno, co ze svého původního jmění vynaložil na společný majetek. Například prodal svůj dům a zrekonstruoval dům své manželky, aniž by se stal jeho spoluvlastníkem.

Problémem však bývá dokazování
Ten, který požaduje vrácení své investice, musí dokázat, že peníze získal před uzavřením manželství, a také, na co byly použity. To znamená po dobu manželství si schovávat veškeré účty, paragony, faktury za práce a materiál, které zaplatil tzv. "ze svého", resp. z peněz za prodej svého domu. Pokud to neprokáže, nemůže spoléhat, že soud náhradu nařídí. Pokud je schopen to prokázat, pak se tato hodnota promítne do výše vypořádacího podílu.

Jak rozdělit společnou stavbu na pozemku jednoho z manželů?
Manželé si postaví dům na pozemku manželky. V případě soudního sporu při rozvodu pak Nejvyšší soud již několikrát rozhodl, že nelze, aby dům, která stojí na pozemku jednoho z manželů, přikázal do majetku druhého manžela. Takže v konečném důsledku dům ve společném jmění manželů získá ten, který vlastní pozemek. Druhému z manželů zanikne vlastnické právo k takové stavbě, ale má právo na vypořádací podíl.

Roli nehraje ani skutečnost, že jeden z manželů zaplatil více na hypotečních úvěrech anebo že se na budování domu některý z manželů více podílel. Dle právních odborníků je ve vztazích mezi manželi zcela běžné, že jeden z manželů se podílí více či jinak na vybudování společného domu než druhý. Jediným řešením, jak se vyhnout soudním sporům, je ještě před stavbou společného domu ošetřit vlastnictví pozemku tak, aby se oba manželé stali spoluvlastníky. Nebo uzavřít předmanželskou smlouvu, která jasně vymezí, co se s nemovitostmi v případě rozvodu stane.

S rozvodem manželství je velmi často spjato řešení otázek spojených s bydlením. Ani jeden z manželů se však nemůže domnívat, že společná nemovitost bude patřit výlučně jemu, i když ji třeba obývá a pečuje o nezletilé děti. Pokud se manželé nedohodnou, budou rozhodovat soudy, což většinou znamená vleklý, drahý a náročný spor s nejistým výsledkem.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Možnosti společného jmění manželů ve vztahu k vlastnictví nemovitosti Možnosti společného jmění manželů ve vztahu k vlastnictví nemovitosti

Co s hypotékou v případě rozvodu Co s hypotékou v případě rozvodu

Spoludlužník hypotéky – jaká úskalí či výhody přináší? Spoludlužník hypotéky – jaká úskalí či výhody přináší?

Co nastane v případě rozvodu s nájemním bydlením. Kdo odchází a kdo zůstává? Co nastane v případě rozvodu s nájemním bydlením. Kdo odchází a kdo zůstává?

Kupujete či prodáváte byt? Dejte si pozor na správně uvedené spoluvlastnické podíly Kupujete či prodáváte byt? Dejte si pozor na správně uvedené spoluvlastnické podíly 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy