Údržba nájemního bytu - co platí nájemce a co nájemník?

Údržba nájemního bytu - co platí nájemce a co nájemník?

26.5.2021 - Od 1. ledna 2016 v souvislosti s platností nového občanského zákoníku platí také nařízení vlády č. 308/2015, které určuje, kdo hradí údržbu a drobné opravy v nájemním bytě. Ne všechno je povinností vlastníka bytové jednotky.

Vládní nařízení odlišuje běžnou údržbu bytu a drobné opravy bytu. Stanovuje se také roční limit nákladů. Běžnou údržbu a drobné opravy bytu je povinen zajišťovat a hradit sám nájemce. Pronajímatel je však povinen udržovat byt v takovém stavu, aby byl způsobilý k obývání.

Běžná údržba bytu
Je to především udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování, čištění podlah, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Běžná údržba znamená také zajišťovat pravidelné prohlídky, kontroly funkčnosti nebo čištění termostatických hlavic s elektronickým řízením, hlásiče kouře a vodovodních baterií s elektronickým řízením.

Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Jsou to především opravy povrchu podlah, podlahových krytin, výměny prahů a lišt, opravy dveří, oken a jejich součástí, jako jsou kování a kliky, výměny zámků a opravy kování, klik, rolet a žaluzií.

Dále sem patří opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu.

Nájemce je také povinen zajišťovat výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku, opravy a certifikace bytových měřidel na vytápění, vodoměrů, hlásičů požáru, kouře, opravy kamen na všechny druhy paliv, kouřovodů, kotlů či termostatů. Za drobné opravy se nepovažují opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení.

Rozhoduje výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují i další opravy bytu a jeho vybavení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné. To znamená, že jejich úhradu provede pronajímatel.

Je-li za vznik vady nebo poškození bytu odpovědný sám nájemce, je povinen vždy zjednat nápravu na své náklady.

Jak postupovat
Drobné závady a údržbu bytu provádí nájemce průběžně, a pokud náklady nepřesáhnou stanovenou částku na m2, není třeba tyto práce předem hlásit pronajímateli. Pokud však nájemce zjistí v bytě jinou než drobnou závadu, kterou je zapotřebí bez prodlení odstranit, má povinnost na ni ihned upozornit pronajímatele. Pokud tedy například v nočních hodinách praskne vodovodní stoupačka, je nájemce povinen zastavit přívod vody, případně přivolat havarijní službu. Pokud tak neučiní, odpovídá za způsobenou škodu. Pokud měl v souvislosti s havárií náklady, může je požadovat po pronajímateli.

Povinnost pronajímatele
Pronajímatel je povinen zajistit v přiměřené době nápravu nájemcem oznámené závady. Pokud tak neučiní, může závadu odstranit nájemce a pronajímatel má povinnost nahradit mu náklady. Pokud není závada podstatná, ale kvůli nečinnosti pronajímatele by v důsledku závady došlo ke snížení komfortu bydlení, má nájemce právo požadovat po pronajímateli slevu z nájemného.

V zájmu řešení případných závad je nájemce povinen předem oznámit pronajímateli svoji nepřítomnost v bytě, pokud bude delší než dva měsíce. Také je povinen zanechat pronajímateli kontakt na osobu, která může po dobu jeho nepřítomnosti otevřít v případě nezbytné potřeby byt. Může to být třeba při požáru a dalších haváriích.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Jak si najít ideální pronájem Jak si najít ideální pronájem

Jak postupovat, když není na nájem Jak postupovat, když není na nájem

Je spolubydlení společným nájmem bytu? Je spolubydlení společným nájmem bytu?

Pronajímáte byt? Jaká jsou vaše práva a povinnosti Pronajímáte byt? Jaká jsou vaše práva a povinnosti

Nové povinnosti pro vlastníky i nájemníky. Co vše se od 1. července mění? Nové povinnosti pro vlastníky i nájemníky. Co vše se od 1. července mění? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy