Úpravy družstevního bytu konzultujte ještě před jeho koupí

Úpravy družstevního bytu konzultujte ještě před jeho koupí

22.3.2021 - Plánujete-li nákup družstevního bytu, prostudujte si důkladně stanovy bytového družstva. Později byste mohli být překvapeni, ke kterým všem záležitostem budete potřebovat souhlas družstva. Jednou z nejdůležitějších je rekonstrukce bytu

Při koupi staršího bytu je málokdo spokojen se stávajícím stavem. Může být i po rekonstrukci, ale přece jen má každý jiné představy o dispozicích, jiné potřeby, odlišné zájmy a koníčky. A tak s novým majitelem – resp. družstevníkem – přicházejí většinou do domu řemeslníci, bourá se, staví a upravuje. U bytů v osobním vlastnictví je situace jednodušší, než u vlastnictví družstevního. Vlastník bytu má mnohem větší volnost v tom, jak si byt upraví. U družstevního bytu je situace jiná.

Nepodepisujte smlouvu bez konzultací se stavaři
Pokud plánujete, že vybraný byt budete rekonstruovat, poraďte se s odborníky. A to ještě před tím, než podepíšete smlouvu o převodu družstevního podílu. Odborník by se měl podívat, jaké konstrukce a stavební materiál byly použity při stavbě domu a co budou stavební úpravy vyžadovat. Zásahy do konstrukcí musí posoudit statik. Pokud chcete bourat příčky, je třeba zjistit, zda jsou či nejsou nosné. Nové příčky, které plánujete pro rozdělení prostoru, musí také respektovat nosnost stavby.

O konzultacích s odborníky informujte prostřednictvím stávajícího družstevníka vedení družstva. Může pomoci například s vyhledáním informací o stavební konstrukci domu, proběhlých rekonstrukcích a dalších technických detailech. Zároveň se seznámíte s vedením družstva a můžete zjistit, jak se k vašemu záměru postaví. Protože pro větší úpravy budete potřebovat jeho souhlas.

Co je třeba k souhlasu s rekonstrukcí bytu
Byt v družstevním vlastnictví patří bytovému družstvu. Proto úřady chápou jako stavebníka družstvo. To v případě potřeby také žádá o stavební povolení, nebo rekonstrukci, resp. stavební úpravu, ohlašuje. Pokud se nepočítá se zásahem do nosných konstrukcí domu, stačí ohlášení stavební úpravy. Jestliže by došlo k zásahu do nosné konstrukce, je třeba stavební povolení. A může to být i zdánlivě "obyčejná" panelová příčka v bytě, která je však konstrukčně označena jako nosná.

Nejprve tedy družstevník musí předložit vedení družstva projektovou dokumentaci se specifikací všech plánovaných změn. To pak udělí souhlas s rekonstrukcí a podle projektu stavbu buď ohlásí, nebo požádá o stavební povolení. Teprve potom lze rekonstrukci provést. Nelze také počítat s tím, že souhlas družstva získá družstevník během několika dnů. Způsob jeho udělení upravují stanovy družstva a tam může být stanoveno, že o souhlasu rozhoduje členská schůze. Ta se nesvolává každý měsíc, a tak se úprava bytu může oddálit i o několik měsíců.

Dodržet schválený projekt se vyplatí
Při rekonstrukci je třeba dodržet družstvem schválený projekt. Pokud by například družstevník udělal nějaké úpravy navíc, mohl by být družstvem sankcionován, či požádán o uvedení bytu do původního stavu. Jsou i případy, i když výjimečné, že družstevník tento pokyn odmítl a byl z družstva vyloučen.

Vyloučení člena družstva je krajním řešením, kdy družstevník hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z nájmu. Avšak i takové případy se stávají. Družstevník pak přijde o právo nájmu k bytu a podle zákona má nárok pouze na vrácení tzv. vypořádacího podílu, který se rovná výši splněného členského vkladu.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví již nejsou povinností družstva Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví již nejsou povinností družstva

Na co si dát pozor při prodeji nebo koupi družstevního bytu Na co si dát pozor při prodeji nebo koupi družstevního bytu

Vyloučením z bytového družstva zaniká právo nájmu k bytu Vyloučením z bytového družstva zaniká právo nájmu k bytu

Je možné získat hypotéku na družstevní byt? Je možné získat hypotéku na družstevní byt?

Jaké výhody a nevýhody přináší bydlení v družstevním bytě? Jaké výhody a nevýhody přináší bydlení v družstevním bytě? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy