Jak řešit sousedské vztahy v bytovém domě?

Jak řešit sousedské vztahy v bytovém domě?

27.11.2020 - Sousedské vztahy v bytovém domě mohou někdy bydlení značně znepříjemnit. Možností, co dělat, když se tak děje, máte dost. Ovšem komfort bydlení to často nezlepší.

Snažte se být sami dobrými sousedy 
Pokud jste se právě přistěhovali do nového bytového domu, snažíte se vytvořit si se sousedy dobré vztahy. Začalo to možná už tím, když jste byt před stěhováním renovovali. Omluva na nástěnce za zvýšenou hlučnost či prašnost a každodenní úklid společných prostor, které byly v průběhu rekonstrukce znečištěny, jsou začátkem. 

Budování sousedských vztahů by mělo po přistěhování pokračovat. Je dobrým zvykem se představit alespoň sousedům na patře – záleží na velikosti bytového domu. S ostatními se setkáte třeba ve společných prostorách, na chodbě, ve výtahu, kde se najde příležitost ke krátkému hovoru a představení.

Co by sousedé neměli
Přesto vás může v krátké době po nastěhování cokoli nemile překvapit, ať již je to soused kouřící pod vámi na balkoně, celodenní vytí psa nebo hlasitá hudba do pozdní noci.

Podle zákona je každý vlastník povinen zdržet se všeho, co nepřiměřeně obtěžuje souseda. Jde především o odpad, vodu, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a podobně. Zákon bohužel neuvádí, co je to "nepřiměřenost". A tak se obecně vychází z chování, které je obvyklé a v rámci sousedských vztahů tolerované.

Asi by tedy nemělo vadit, že soused hudebník dopoledne cvičí na svůj hudební nástroj, ale nepřiměřené se může zdát, pokud bude pravidelně o půlnoci u otevřeného okna zpívat árie. Právě tak je každého věcí, jaký pořádek vládne v jeho bytě, ale pokud sousedé trousí odpadky po chodbách či kouří ve výtahu, už může jít o nepřiměřené obtěžování.

Domluva je na místě
První na řadě je osobní rozmluva. Sousedé si ani nemusí uvědomit, že například celý den jejich pes štěká, když nejsou doma. Nebo že jejich hudební produkce je u vás tak dobře slyšet. Když je o tom přesvědčíte a vzájemně se dohodnete na případných opatřeních, máte vyhráno.

Jestliže to nepomůže, je čas na další krok. Pokud se jedná o vlastníka nebo člena bytového družstva, můžete se obrátit na příslušný orgán družstva či společenství vlastníků jednotek. U družstevních bytů platí, že družstvo je v případě závažného porušování členských povinností oprávněno rozhodnout o vyloučení takového člena, předcházela-li tomu písemná výstraha.

U společenství vlastníků jednotek může nastat soudní řízení, které skončí až prodejem jednotky vlastníka, který odmítl dodržovat schválený domovní řád. To je však opravdu až poslední instance.

Řešení v případě nájmu
Pokud vás obtěžuje jednání nájemníka sousedního bytu, je třeba uplatnit svou stížnost u majitele bytové jednotky a dožadovat se nápravy. Pronajímatel, tj. vlastník, má možnost v případě, že se situace bude opakovat, nájemníka z nájmu vypovědět.

Jestliže jste v nájmu vy, obraťte se také na vlastníka bytu, s nímž máte nájemní smlouvu. Ten si musí s nepříjemnými sousedy poradit sám. Pokud to nedokáže, můžete požadovat slevu z nájmu, protože vám nezajistil plnohodnotné užívání bytu.

Když se situace opakuje
Pak nezbývá, než si stěžovat u orgánu veřejné moci. V akutních případech, což je například nepřiměřený hluk v noci, můžete volat policii, která může uložit blokovou pokutu.

Stížnost můžete podat také na obecním úřadě, a to pro hrubé porušení zásad občanského soužití. Věc řeší přestupková komise. Sousedé mohou dostat pokutu až 5 000 Kč.

Další možností je sousedská žaloba. Ovšem soudní jednání trvá dlouho, náklady řízení nejsou malé a šance na úspěch není vždy zaručena. Nicméně pokud by soud rozhodl ve váš prospěch, musí jej samozřejmě soused respektovat. Pokud by tak neučinil, může mu hrozit až exekuční řízení, v němž se mohou ukládat i opakovaně pokuty do výše 100 000 Kč.

Často můžete základní informace o sousedských vztazích v domě zjistit již při prohlídce bytu před jeho uvažovaným zakoupením. Při sousedských sporech je pak vhodné postupovat v klidu a bez vypjatých emocí.

Spoluvlastnictví nemovitosti. Jaká přináší úskalí a jak jej ukončit?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Spoluvlastnictví nemovitosti. Jaká přináší úskalí a jak jej ukončit?
Vyloučením z bytového družstva zaniká právo nájmu k bytuZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Vyloučením z bytového družstva zaniká právo nájmu k bytu
Nové povinnosti pro vlastníky i nájemníky. Co vše se od 1. července mění?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Nové povinnosti pro vlastníky i nájemníky. Co vše se od 1. července mění?
Pronajímáte byt? Koho musíte informovat a jaké postihy vám hrozí, když tak neučiníte?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Pronajímáte byt? Koho musíte informovat a jaké postihy vám hrozí, když tak neučiníte?
Kauce při uzavírání smlouvy o pronájmu. V jaké bývá výši a kdy je nárok na její vrácení?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kauce při uzavírání smlouvy o pronájmu. V jaké bývá výši a kdy je nárok na její vrácení? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy