Blíží se topná sezóna. Nenechávejte kontrolu komínu na poslední chvíli

Blíží se topná sezóna. Nenechávejte kontrolu komínu na poslední chvíli

26.9.2020 - Topná sezóna se blíží a je tedy nejvyšší čas na kontrolu komínů tak, aby byly splněny zákonné normy a komín byl připraven na další sezónu. Avšak také v případě, že si pořizujete nemovitost, nezapomeňte jako součást technické prohlídky před prodejem nechat zkontrolovat také veškeré spalinové cesty.

Nevyčištěné či dlouhodobě špatně udržované komíny mohou napáchat velké škody na majetku i zdraví obyvatel. Proto je třeba každý rok nechat komín vyčistit, zkontrolovat, provést revizi kouřovodu i spotřebičů tuhých paliv tak, jak to každému provozovateli ukládá zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. K němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené nařízení vlády č. 91/2010. Za plnění povinností vyplývajících z platného nařízení zodpovídá majitel objektu nebo provozovatel spalovacích zdrojů.

Revize nebo kontrola?
Revize je samozřejmě podrobnější, a také dražší. Není třeba ji provádět každoročně. Revize je nutná před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu, po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty. V běžných případech, kdy jsou spotřebiče stejné a v provozu a nic se nemění, stačí každý rok kontrola kominíkem.

Co všechno kontrolovat
Nekontroluje se jen komín, ale celé spalinové cesty, to je cesta od zdroje do komína. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat jednovrstvým komínům, vyzděným z cihel, protože jsou zejména v půdním prostoru a v části nad střešní rovinou objektu velmi namáhané. Komín je nutné prohlédnout a při vybírání sazí zjistit, zda v nich není obsažen písek z omítky, malty nebo drobná cihelná suť. Je nutné prohlédnout zdivo nad střechou, zda nevypadává malta ze spár nebo se neodlupují čílka cihel. Rovněž je třeba zkontrolovat betonovou krycí desku komínu. V případě opakování závady by se mělo přistoupit k celkové rekonstrukci spalinové cesty, spočívající například v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z keramických nebo kovových materiálů.

Pravidelně kontrolovat je třeba také komíny spotřebičů na plynná, případně kapalná paliva. I když by všechny tyto komíny měly v současné době již být s keramickou, kovovou nebo plastovou komínovou vložkou, může dojít k vadě materiálu, narušení komínového zdiva, či ucpání sopouchu padající sutí i pádem uhynulého ptactva.

Kontrolovat se nemusí nepoužívané komíny. Musí však být označeny za nefunkční a chráněny před deštěm.

Kdy kontrolovat
Nejlepší termín na objednání kontroly je ihned po skončení topné sezóny na jaře nebo před jejím začátkem. Termíny jsou často obsazené, a pokud odborník zjistí vadu, musí následovat odborná oprava a revize, což také nějakou dobu potrvá. Jestliže se kontrola odloží na konec léta, může se stát, že následné práce prodlouží odstávku tepla až do studeného podzimu.

Pokud se jedná o zařízení využívané celoročně, čištění spalinových cest je třeba provádět u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW včetně třikrát za rok. U sezónního provozu, což se týká například rekreačních objektů, dvakrát ročně. U kapalných paliv je to u celoročního provozu dvakrát a u sezónního jednou ročně.

Čištění může provést odborník, ale je možné jej provádět i svépomocí a vést o tom záznamy, které následně předloží provozovatel kominíkovi při kontrole. Kontrolu komína stačí provést u všech typů paliv 1x ročně.

U spotřebičů na pevná paliva s výkonem nad 50 kW je třeba provádět čištění i kontrolu spalinových cest 2x ročně, u ostatních paliv je to také 1x za rok.

Kontrola a čištění komínů by se rozhodně neměly podceňovat. Vždyť jen v roce 2019 vzniklo v ČR 1 011 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komínu. Ve 30,2 % případů došlo navíc k rozšíření požáru na celý objekt a ke škodám ve výši 84,9 mil. Kč.

Preventivní kontrola komínůZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Preventivní kontrola komínůPodlahové topení. Jaké má výhody a nevýhody?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Podlahové topení. Jaké má výhody a nevýhody?
Nízkoenergetický rodinný dům. Od roku 2020 jiný nepostavíteZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Nízkoenergetický rodinný dům. Od roku 2020 jiný nepostavíte
Rekuperace zvýší hodnotu vašeho domuZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Rekuperace zvýší hodnotu vašeho domu
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný důmZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný dům


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy