Brno pokračuje v podpoře projektů ke zmírnění sucha

Brno pokračuje v podpoře projektů ke zmírnění sucha

24.8.2020 - V loňském roce magistrát města Brna vypsal dotační programy na podporu realizace projektů na zelené střechy „Zeleň střechám!“ a zachytávání dešťové vody "Nachytej dešťovku". Jejich společným jmenovatelem je především hospodaření s vodou, jakožto obecně velice diskutované téma. V letošním roce projekty pokračují.

Současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015 a stále nekončí, je nejhorší za posledních 500 let. Vyplývá to z údajů shromážděných týmem vědců z projektu InterSucho. Vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně zahrnuli do výpočtů úhrn srážek, který je za posledních pět let deficitní, i výpar. I kdyby totiž padaly průměrné srážky, kvůli vyšším průměrným teplotám než v minulosti se více vody z krajiny odpaří. Průměrný deficit srážek se za pět let, od roku 2015 do konce dubna 2020, pohybuje celostátně na úrovni zhruba 400 milimetrů. Aby však byla vodní bilance stejná jako v období 1961-2000, byl by jich potřeba dvojnásobek.

Nejsuššími oblastmi jsou přitom jižní Morava a severozápadní Čechy. Na jihu jižní Moravy chybí za pět let až 1700 litrů na metr čtvereční do vyrovnané bilance a 600 litrů do obvyklého stavu. Podobně jsou na tom severozápadní Čechy a zbytek jižní Moravy.

Vyčleněné prostředky pro rok 2020
Po úspěšném roce 2019, kdy se do projektů na zmírnění sucha a zachytávání dešťové vody zapojovalo stále více Brňanů, vyčlenil brněnský magistrát také letos dostatek finančních prostředků pro pokračování obou dotačních projektů.  

Na dotační program "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020" je v rozpočtu města Brna vyčleněno 19 milionů korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1,4 milionu Kč. Od udělení příslibu mají žadatelé 18 měsíců na realizaci projektu. Poté odevzdají elektronicky závěrečnou zprávu a veškeré podklady k vyúčtování.

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí "Dešťovka" a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou. Na tento brněnský dotační program je určen 1 milion korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 % finančních prostředků, které žadateli přiznal Státní fond životního prostředí ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Dešťovka".

Kde získat podrobné informace
Tyto dotační programy má na starosti odbor životního prostředí (OŽP) – oddělení motivačních programů. Žádosti na oba dotační projekty se podávají od 1 2. do 31. 8. 2020, resp. do vyčerpání prostředků.

Podrobné informace lze získat na webových stránkách odboru. Informace o dotačním programu "Dešťovka", které souvisejí s brněnským programem „Nachytej dešťovku“, jsou na stránkách Ministerstva životního prostředí

Rekuperace zvýší hodnotu vašeho domuZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Rekuperace zvýší hodnotu vašeho domu
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný důmZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný dům
Kolik je možné letos získat na zateplení domu či výměnu kotle?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kolik je možné letos získat na zateplení domu či výměnu kotle?
Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo Prahu prodlouženyZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo Prahu prodlouženy 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy