Podpora výstavby sociálních bytů spuštěna

Podpora výstavby sociálních bytů spuštěna

1.7.2019 - Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo program na podporu výstavby sociálních bytů pro města a obce. Stát v programu, nazvaném Výstavba, poskytne obcím dotaci až 100 % na pořízení sociálních bytů. V dalších letech by tak ročně mohlo v obcích přibýt až dva tisíce bytů.

Cílem je zlepšit dostupnost bydlení
Financování je řešeno prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Přitom se nemusí jednat o novou výstavbu, ale například také o nákup bytů, které budou obcí zrekonstruovány, přestavbu nebytových prostorů na byt, rozdělení jednoho velkého bytu na dvě bytové jednotky a podobně.

Pro sociální byty se počítá s dotací až do výše 100 % uznatelných nákladů, v případě dostupných bytů bude umožněna kombinace s nízkoúročeným úvěrem fondu, nebo jej bude možné kombinovat s komerčním úvěrem či vlastními zdroji obce. Splatnost úvěru u fondu je 30 let od dokončení stavby.

V letošním roce je připravena k rozdělení jedna miliarda korun, z toho na sociální byty 650 mil. Kč a na úvěry 350 mil. Kč. V následujících letech to může být i třikrát více.

Komu bude možné byty přidělit
Tento dotační program je určen pro dva okruhy občanů. Jednak to jsou sociální byty. Ty by měly být vyčleněny osobám či domácnostem, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení. Jsou to ti, kteří nejsou schopni udržet nebo získat bydlení na volném trhu. Většinou to je z důvodu nedostatku financí. Nedosáhnou na hypotéku, potřebují změnit byt kvůli zdravotnímu postižení a podobně. Hodnocení, zda u konkrétní domácnosti došlo k tržnímu selhání, bude provádět sociální pracovník.

Dostupné byty pak mohou obce nabídnout dle vlastního výběru. Může se jednat o seniory, matky samoživitelky, o domácnosti s nižšími příjmy či o domácnosti veřejně prospěšných profesí, jako jsou učitelé, lékaři, policisté. Tím chce stát přispět k rozvoji a kvalitě veřejných služeb v jednotlivých lokalitách. Právě obce vědí nejlépe, kdo u nich žije a kdo potřebuje pomoc.

Výše nájemného
Výše nájemného by měla být v úrovni, která je v dané lokalitě obvyklá. Jestliže obec využije pro pořízení nových bytů také vlastní zdroje, může nájemné stanovit i pod úrovní místně obvyklého nájemného.

Jestliže obec uspokojí všechny žádosti sociálně potřebným osobám a veřejně prospěšným profesím, může byty pronajmout běžným občanům. Nájemní smlouva však nesmí být delší než jeden rok.

Výběrová kritéria si stanoví obec individuálně. Musí být samozřejmě veřejná a transparentní.

Program Výstavba svými parametry z velké části nahrazuje původně zamýšlený zákon o sociálním bydlení. Vláda připravuje v současné době základní teze pro státní koncepci bydlení po roce 2020. Pokud bude tato koncepce schválena, vyplyne z ní případná potřeba dalších legislativních norem pro řešení dostupnosti bydlení.

Jindra Svitáková

odebírat zprávy